👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Termins planering, Höstterminen 2018 i kemi för klass 5A, 5B och 5C

Skapad 2018-11-20 15:09 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Kemi
Du ska kunna: * Ge exempel på vad som är en blandning. * Ge exempel på vad som inte är en blandning * Ge exempel vad som är en lösning. * Ge exempel på vad som inte är en lösning. * Skillnaden på smälta och lösa sig. * Planera en undersökning med en variabel. * Förbättra någon annans undersökning. * Ge exempel på hur man kan separera en blandning. * Ge exempel på hur man kan separera en lösning. * Hur man kan lösa upp en fläck *Hur ämnen är uppbyggda (atomer och partikelmodellen) *Vad menas med aggregationstillstånd?

Innehåll

 

Under v.48-49 kommer vi att arbeta med kapitlet som handlar om blandningar och lösningar.

Kunskapsmål

I detta kapitel får du lära dig

·         Kemiska sammanhang och kunna beskriva vad som händer när ämnen smälter eller löser upp sig med hjälp av kemins begrepp

·         Hur kemikalier som löser upp sig I vatten kan ställa till miljöproblem

-exempelvis gifter och föroreningar i sjöar och dricksvatten

·         Genomföra enkla undersökningar

·         Planera en egen enkel undersökning

·         Använda utrustningen på ett fungerande och säkert sätt

·         Jämför dina egna och andras resultat samt berätta om likheter och skillnader och vad de kan bero på.

·         Skriva och rita om dina undersökningar med text och bild

 

 

Under v.50-51 kommer vi att arbeta med kapitlet som handlar om fast,flytande eller gas?

Kunskapsmål

I detta kapitel får du lära dig

·         Hur ämnen är uppbyggda (atomer och partikelmodelln)

·         Hur partiklarna rör sig och förklarar övergångarna mellan fast form, flytande form och gasform

·         Genomföra enkla undersökningar

·         Planera en egen enkel undersökning

·         Använda utrustningen på ett fungerande och säkert sätt

·         Jämför dina egna och andras resultat samt berätta om likheter och skillnader och vad de kan bero på.

·         Skriva och rita om dina undersökningar med text och bild

 

 

Arbetssätt

·         Läsa/lyssna på  faktatexter/tidningsartiklar

·         Titta på film och gå igenom diskussionsfrågor om filmen

·         Göra undersökningar och experiment

·         Planera egna undersökningar

·         Skriva och rita om undersökningarna

·         Diskutera, analysera och jämföra våra resultat

Underlag för bedömning

·        Hur du diskuterar, analyserar och jämför tankar och kunskaper om laborationer och begrepp.

 •   Dina laborationsrapporter

·         Förhör

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6