Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Geografi åk 4, v 35-43 planering Sofia skola

Skapad 2018-11-20 15:18 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Geografi
Under närmaste veckorna kommer vi arbeta med Sverige, kartan och Sveriges naturresurser. Du bor i Sverige, men vad vet du egentligen om vårt land?

Innehåll

Vad ska vi arbeta med och vad ska du lära dig?

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

De svenska natur- och kulturlandskap. Processerna bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Fördelningen av Sveriges befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Vad hållbar utveckling är och hur vi kan bidra till en hållbar utveckling.

 

Hur ska vi arbeta?

Vi läser tillsammans i Upptäck Sverige.

Vi arbetar i arbetsboken Upptäck Sverige.

Vi tittar på film. 

Vi diskuterar, analyserar och samtalar om Sverige.

Vi lär oss hitta i en kartbok och vi lär oss vad för information vi kan utläsa av kartor. 

 

Underlag för bedömning

Dina arbetsbok

Hur du deltar i diskussioner och samtal

Läxförhör

Prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: