Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturlek och matte - vår 19

Skapad 2018-11-20 15:24 i Läsårsflytt osynkat Lunds för- och grundskolor
Förskola
Mål och syfte. Vi vill att barnen ska utveckla sin förmåga att samarbeta med andra, att skapa och konstruera med olika material, att upptäcka och använda matematik. Barnen ska känna nyfikenhet upptäckarglädje och vetgirighet.

Innehåll

Aktiviteter

- tärningsuppdrag

- mäta träd

- leta olika former

- leksaker vid repet

- stjärnuppdrad

- lägga mönster

- leta djur

Traditioner:

påsktema, tumavtryck

majbrasa, majblomma

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: