Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia Antiken

Skapad 2018-11-20 15:26 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Historia
Presentation av ämnesområdet Vi läser läsa detta område vecka 42-51 HT-18 Vi läser om en väldigt lång och viktig tid i människans historia. Det börjar med när människan blir jordbrukare och att det leder till skapande av våra första högkulturer. Vi fördjupar oss också i antiken och läser om Grekernas stadsstater och om stadsstaten Rom som kom att bli till romarriket. Antiken är en viktig tid för oss och hela Europa. Det är viktigt att känna till hur det var under olika tidsperioder, vilka livsvillkor som rådde samt kunna förklara orsaker till förändringar.

Innehåll

Centralt innehåll (Lgr11)

Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.

Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår tid.

Syfte att:

Du utvecklar kunskaper om historiska förhållanden och historiska sammanhang

Du utvecklar ditt historiemedvetande

Du utvecklar dina historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar

Du utvecklar din kronologiska överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

Du utvecklar din förmåga att tolka (förstå på olika sätt) olika tidsperioder

Du utvecklar din förmåga att se utvecklingslinjer

Du utvecklar din förmåga att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

Efter att ha läst arbetsområdet skall du kunna:

förutsättningarna för framväxten av högkulturerna

vad som kännetecknade samhällena i de första högkulturerna

vad som är typiskt för de grekiska stadsstaterna

ursprunget till det vi kallar arvet från antika grekland  

romarrikets uppkomst, romarrikets liv och något om vad som fick riket att gå under

något om vårt arv efter romarriket

något utvecklingslinje ex om hur samhället styrs/mötet med andra kulturer/livsvillkor för man, kvinna, barn

jämföra några högkulturer och beskriva likheter och skillnader samt dra slutsatser kring orsaker till likheter och skillnader


 

 

 

Uppgifter

Matriser

Hi
historia år 7 högkulturer

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Historisk referensram
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Ny aspekt
Samhällsförändringar orsaker och konsekvenser
Du visar dina kunskaper genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar dina kunskaper genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar dina kunskaper genom att föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Ny aspekt
Utvecklingslinjer
Du kan undersöka (läsa och lära dig om) utvecklingslinjer inom kulturmöten politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Du kan undersöka (läsa och lära dig om) utvecklingslinjer inom kulturmöten, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Du kan undersöka (läsa och lära dig om) utvecklingslinjer inom kulturmöten, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Ny aspekt
Dåtid och nutid
Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid och motiverar ditt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid och motiverar ditt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid och motiverar ditt resonemang med utvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Ny aspekt
Begrepp
I studier av historiska förhållanden kan du använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden kan du använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden kan du använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: