Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etil Moral

Skapad 2018-11-20 16:26 i Apelskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola F – 9
Vad du gör finns på so sidan http://soniceniklas.blogspot.com/p/ak-7-vt-2018.html

Innehåll

So sidanSyfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Syfte

 • Eleverna ska ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor.

 • Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar.

 • Förmågor
 •  
 • Eleven ska utveckla sin förmåga att reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
 •  
 • Eleven ska utveckla sin förmåga att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.
 •  
   

Bedömning - vad och hur

Lära dg. 

Vad är identitet exempel på olika identiteter för en person,  

livsfrågor, etik, moral, pliktetik (eller regeletik), regeltik, sinnelagsetik, 

Argumentera om en ”moralisk fråga”. (ex från åk 6 var om kakor)


Din förmåga att resonera och föra resonemang kring vardagliga moraliska dilemman, utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Undervisning och arbetsformer

http://soniceniklas.blogspot.com/p/ak-7-vt-2018.html

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: