Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö 9B Bollspel och simning v. 48-v.49

Skapad 2018-11-20 16:42 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Idrott och hälsa
V.48 - v.49 kommer vi träna på vår förmåga att röra oss allsidigt och träna grovmotoriken genom bollspel. Vi kommer även gå och simma v.49 och träna på att livrädda i vatten.

Innehåll

Bollspel och simning åk 9

 

Under veckorna 48 - 49 kommer vi att ägna oss åt bollspel. Detta moment ingår i kunskapskravet Grovmotorik och rörelse. 

 

 V.49 kommer vi också gå och simma en lektion och träna på att livrädda (den lektion det är dubbelklass) på Eriksdalsbadet. 

 

·         Syftet med detta område är att ni ska få träna på att utveckla er grovmotorik och träna på att röra er allsidigt i olika fysiska moment.

 

 

·         Centralt innehåll. Enkla och komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter inomhus. Hur olika lekar och idrotter påverkar rörelseförmågan. Olika simsätt i mag- och ryggläge. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.

 

 

·         Kunskapskrav: Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till viss del/relativt väl/ väl till aktiviteten och sammanhang. 

      Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

      Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa

      hjälpredskap under olika årstider.

 

·         Utvärderingsform/bedömning.  Kontinuerlig feedback från oss lärare under lektioner, för att på så sätt öka er förståelse för det aktuella momentet. 

 

·         Bedömningssituationer: Under blocket kommer du som elev att få feedback genom olika spelsituationer. Simning och livräddning v. 49.

 

 

Grovplanering

Vecka       

            Lektion 1

                Lokal

       Lektion 2

 
         

  48

Bollspel

 

Idrottshallen

 Bollspel

Idrottshallen

  49

Bollspel /simning

Idrottshallen/Eriksdalsbadet

Bollspel/simning

Idrottshallen/Eriksdalsbadet

                                              

 

 

 

Bedömningsmatris

 

För E-nivå

För C-nivå

För A-nivå

Grovmotorik

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

Simning

Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.

Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.

Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.

Matriser

Idh
Åsö Åk9 Bollspel och simning v. 48-v.49

Bollspel

E
C
A
Kunskapskrav
  • Idh  E 9
  • Idh  C 9
  • Idh  A 9
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

Simning

E
C
A
Kunskapskrav
  • Idh  E 9
  • Idh  E 9
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: