Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö 8B Idh Grovmotorik och rörelse- Bollspel

Skapad 2018-11-20 16:51 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Idrott och hälsa
Vi kommer fram till jul arbeta med kunskapskravet inom grovmotorik och rörelse och detta gör vi genom bollspel.

Innehåll

Idrott och hälsa åk 8

 

Under veckorna 45 - 49 kommer vi att ägna oss åt lagspel med boll. Detta moment ingår i kunskapskravet Grovmotorik och rörelse

 

 

  • Syftet med detta område är att ni ska få möjlighet att utveckla er samarbetsförmåga och kunna röra er allsidigt i olika fysiska moment. Samt att få taktiska och tekniska färdigheter i en del utvalda lagidrotter.   

 

  • Centralt innehåll. Enkla och komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter inomhus. Hur olika lekar och idrotter påverkar rörelseförmågan. 

 

  • Kunskapskrav: Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till viss del/relativt väl/ väl till aktiviteten och sammanhang. 

 

  • Utvärderingsform/bedömning Kontinuerlig feedback från oss lärare under lektioner, för att på så sätt öka er förståelse för det aktuella momentet. 

 

    Bedömningssituationer: Under blocket kommer du som elev att få feedback och vägledning ifrån läraren. 

 

 

Grovplanering

 

Vecka

 Lektion 1

 Lokal

 Lektion 2

 Lokal

45

 Bollspel

 

Idrottshallen

Bollspel

Idrottshallen

46

Bollspel

 

Idrottshallen

Bollspel

Idrottshallen

47

Bollspel

 

Idrottshallen

Bollspel

Idrottshallen

  48

Bollspel

 

Idrottshallen

 Bollspel

Idrottshallen

  49

 Bollspel

Idrottshallen

Bollspel

Idrottshallen

                                              

 

 

 

                                                               Bedömningsmatris

 

För E-nivå

För C-nivå

För A-nivå

Rörelse 

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

Anpassar rörelse till aktivitet med komplexa rörelser

Eleven anpassar till viss del sina rörelser till aktiviteter med komplexa rörelse.

Eleven anpassar relativt väl sina rörelser till aktiviteter med komplexa rörelse.

Eleven anpassar väl sina rörelser till aktiviteter med komplexa rörelse

Sammanhang

Eleven är delaktig och medverkar till viss mån till att leken/spelet når sitt syfte.

Eleven är delaktig och väljer strategier/metoder som medverkar till att leken/spelet når sitt syfte.

Eleven är delaktig i väsentliga spelfaser och väljer effektiva strategier/metoder som i hög grad medverkar till att leken/spelet når sitt syfte.

Samarbetsförmåga

Eleven deltar i ett begränsat samspel med andra personer.

Eleven deltar i ett tillfredsställande samspel med andra personer.

Eleven deltar i ett utvecklat samspel med andra personer.

Matriser

Idh
Åsö Idh Grovmotorik och rörelse- Bollspel

Bollspel

E
C
A
Kunskapskrav
  • Idh  E 9
  • Idh  C 9
  • Idh  A 9
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: