Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion 1 - De abrahamitiska religionerna.

Skapad 2018-11-20 17:13 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Religionskunskap
Judendom, kristendom och islam. Avslutas med muntligt prov.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
  Rel  -
 • Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.
  Rel  -
 • Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.
  Rel  -
 • Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel religiösa skrifter, traditioner, sociala medier samt historiska och nutida händelser.
  Rel  -

Matriser

Rel
De abrahamitiska religionerna.

E
C
A
Kunna redogöra för och analysera religionerna.
Du kan översiktligt redogöra för och analysera världsreligionerna samt översiktligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
Du kan utförligt redogöra för och analysera världsreligionerna samt utförligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera världsreligionerna samt utförligt och nyanserat redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
Kunna se samband och kunna dra slutsatser utifrån olika perspektiv.
I din analys förklarar du enkla samband och drar enkla slutsatser om världsreligioner i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv.
I din analys förklarar du samband och drar välgrundade slutsatser om världsreligioner i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv.
I din analys förklarar du komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om världsreligioner i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv.
Kunna redogöra för likheter och skillnader när det gäller människosyn och gudsuppfattning.
Du kan översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och du underbygger dina resonemang med enkla argument.
Du kan utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och du underbygger dina resonemang med välgrundade argument.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och du underbygger dina resonemang med välgrundade och nyanserade argument.
Kunna beskriva religionens påverkan på identiteten.
Du ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion samt gör en enkel analys av denna relation. Här beskriver du enkla samband och drar enkla slutsatser.
Du ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion samt gör en analys av denna relation. Här beskriver du samband och drar välgrundade slutsatser.
Du ger flera exempel på hur identitet kan formas i relation till religion samt gör en komplex analys av denna relation. Här beskriver du komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Sexualitet
Du kan översiktligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
Du kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
Kön
Du kan översiktligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
Du kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: