Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2018-11-20 18:00 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Svenska Teknik Bild
Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling.

I temat teknik ska vi lära oss vad teknik är. Vi lär oss identifiera och analysera olika tekniska lösningar samt identifiera problem och behov. Vi lär oss också tänka som en uppfinnare.

Innehåll

Mål

Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor i att: 

  • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
  • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
  • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
  • analysera hur tekniken har förändrats över tid

Arbetssätt och redovisning

I tekniken kommer vi arbeta med:

-Vad är teknik?

-Enkla maskiner och mekanismer

-Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter

-Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar

-Egna konstruktioner

-Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp 

 

Vi går på "teknikjakt" i vår omgivning och letar efter tekniska prylar och lösningar.

Vi  arbetar med och undersöker de olika mekanismerna.

I par gör vi rörliga konstruktioner med olika mekanismer. Arbetet dokumenteras i text och bild. Vi redovisar muntligt för varandra och redogör också för eventuella svårigheter under arbetets gång samt hur vi löst dem och utvecklat vår konstruktioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning:


Vi kommer att bedöma hur väl du kan:

  • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
  • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
  • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
  • analysera hur tekniken har förändrats över tid

 

 

Reflektion-utvärdering

Hur har arbetet fungerat?

Vad är du mest nöjd med?

Vad kan du förbättra?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: