Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2018-11-20 18:45 i Kaplangårdens förskola Bollnäs
Förskola
Under höstterminen 2018 kommer vi på Tornugglan arbeta mycket med språk på många olika spännande och roliga vis.

Innehåll

Vi kommer under hösten arbeta med språkutveckling för att sträva efter barnen skall utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd, samt för att barnen skall utveckla ett intresse för bild och skriftspråk. Vi kommer att dela upp barnen i två läsgrupper som vi under måndagar kommer ha lässtunder med vännerna i Kungaskogen, vanliga böcker och flanosagor, vi har även samlingar varje dag där vi sjunger sånger, rim och ramsor. Vi kommer även på fredagar ha rytmik med rim och ramsor för att berika barnens språkutveckling

 

Syfte:

Syftet med detta arbete är att utveckla bland annat barnens talspråk, ordförråd, samt att barnen utvecklar ett intresse för skriftspråket, bilder och texter.

 

Metod:

För att vi ska uppnå detta kommer vi bland annat att dela upp barnen i två läsgrupper som under måndagarna kommer läsa böcker och flanosagor. Vi kommer även under samlingen att sjunga sånge, rim och ramsor och använda oss av rytmik och rörelse för att förtydliga ord, begrepp och språkmelodi. 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: