Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande texter åk 6

Skapad 2018-11-20 19:35 i Essingeskolan Stockholm Grundskolor
Planering av arbete med instruerande texter utifrån läromedlet Zick-zack skrivrummet
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi ska under några veckor arbeta med instruerande texter. Vi kommer att lära oss hur instruerande texter är uppbyggda, hur man skriver korta, tydliga meningar med verben i imperativ och vad man ska tänka på när man planerar en instruerande text.

Innehåll

Syfte

 Syftet är att eleverna ska lära sig hur de skriver en instruerade text.

Metod/Arbetssätt

Konkretisering av målen

Under arbetsområdet ska eleverna …

• förstå syftet med en instruerande text

(Förförståelse och förkunskaper)

• lära sig hur är en instruktion är uppbyggd för att vara lätt att följa (Steg 1)

• lära sig hur man skriver korta, tydliga meningar med verben i imperativ (Steg 2)

• tillsammans med klassen/gruppen skriva en gemensam instruktion till hur man hittar en gömd skatt (Steg 3)

• på egen hand kunna planera och skriva en instruktion till något som de själva väljer(Steg 4)

Hur undervisningen kommer att gå till

 

Förförståelse: Eleverna prövar att skriva varsin instruktion till hur man borstar tänderna. Därefter ger de exempel på olika typer av instruktioner som de har stött på.

 

 • Steg 1: Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen en instruktion, med material, arbetsgång och eventuella bilder. De övar på att ordna en arbets gång i rätt följd samt att illustrera instruktioner.

 

Steg 2: Eleverna arbetar med de språkliga drag som används i instruerande texter, som verb i imperativ och korta tydliga meningar.

 

Steg 3: Eleverna skriver i par om en rörig instruktion till en tydlig. Läraren ger stöd i smågrupper till de elever som behöver extra hjälp.

 

Steg 4: Varje elev planerar och skriver på egen hand en instruktion och bedömer den tillsammans med sin lärare. Nya mål formuleras.

 

• Läraren noterar elevens skrivutveckling i bedömningsmatrisen för instruerande text

 

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att …

• förstå syftet med en instruerande text

• kunna skriva en instruktion där innehållet är tydligt och anpassat till syftet

• kunna använda strukturen för en instruerande text

• kunna använda de språkliga drag som är typiska för en instruerande text

Hur eleven ska få visa sina förmågor

Eleven visar sina förmågor i en individuellt skriven text, som lärare och elev sedan tillsammans bedömer med hjälp av en checklista. Därefter ställs nya mål upp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Instruerande text

Rubrik 1

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Syfte
Förstår syftet med enkla instruktioner, som till exempel recept.
Förstår syftet och fördelarna med skrivna instruktioner. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att skrivna instruktioner kan användas inom en mängd områden. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
Förstår syftet och kan se fördelarna med olika typer av instruktioner. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgrupp.
Innehåll
Innehållet är begripligt.
Innehållet är relativt tydligt.
Innehållet är tydligt och anpassat till syftet.
Innehållet är tydligt och väl anpassat till syftet och ämnet.
Struktur
Skriver kortfattat i återberättande form.
Försöker använda strukturen för instruerande text.
Använder strukturen för en instruerande text och anpassar texten till strukturen.
Har en väl fungerande struktur och kan anpassa strukturen efter olika typer av instruktioner.
Rubrik
Nämner målet med texten i förbigående
Skriver målet som rubrik.
Skriver målet som en väl formulerad rubrik.
Skriver målet som en rubrik, väl formulerat och anpassat till innehållet
Material:
Nämner några material.
Listar de material som behövs.
Listar material och mängd under en rubrik.
Listar material och exakta mängder på ett tydligt sätt.
Arbetsgång:
Behöver hjälp för att få med alla steg i rätt ordning.
Får med de flesta stegen, skriver dem i rätt ordning.
Har med alla steg i rätt ordning för att målet ska nås och skriver dem i rätt ordning.
Har med alla steg och skriver tydliga instruktioner för hur och när varje steg ska utföras.
SPRÅKLIGA DRAG
Använder inte de språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
Använder några av de språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
Behärskar de språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
Behärskar och utvecklar de språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
Textbindning:
Knyter samman de olika stegen med ”och sen”.
Använder några sambandsord för tid till exempel först, därefter, sedan, när.
Använder ett bredare urval av sambandsord som till exempel medan, under tiden, slutligen.
Använder ett varierat urval av sambandsord för att leda läsaren genom texten.
Verb i imperativ:
Använder ett du-tilltal, till exempel ”du lägger i bananen och sen mosar du den”.
Använder ett mera opersonliga man-tilltal, till exempel ”man ska mosa bananen”.
Börjar meningarna med verb i imperativ och utelämnar du och man.
Använder verb i imperativ på ett korrekt sätt, även när meningen inte börjar med ett verb.
Ämnesspecifika ord:
Har ett enkelt ordval med få ämnesspecifika ord.
Använder i viss grad ämnesspecifika ord.
Använder ämnesspecifika ord för material och måttangivelser.
Använder konsekvent en för ämnet väl anpassad terminologi.
Ordklasser
Använder enkla verb.
Använder beskrivande verb.
Använder beskrivande verb, adjektiv och adverb.
Använder, beskrivande verb, adjektiv och adverb på ett effektivt sätt, till exempel ”skruva försiktigt”.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: