Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2018-11-20 20:07 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Planering för arbetsområdet Vikingatiden
Grundskola 4 Historia Religionskunskap
Under de närmaste veckorna kommer vi att arbeta med den period i historien som kommit att kallas Vikingatiden. Vi tar reda på vilka dessa fruktade nordbor var. Hur levde man och hur såg kulturen ut? Vilken världsbild hade vikingarna och vilka gudar tillbad de? Var åkte man på sina resor och var det verkligen så att alla var plundringståg? Detta och mycket mer kommer vi att prata om och jobba med under det här arbetsområdet.

Innehåll

Mål

Efter att ha avslutat arbetsområdet ska du ha kunskap om:

Vikingarnas vardagsliv och kultur.

Vilka trälarna var.

Vikingarnas skepp, handels- och plundringsresor.

Vikingarnas religion och några av de gudar man tillbad samt om kristendomens införande.

Vad runskrift är och du ska kunna läsa, skriva och tolka några runor.

Några saker som vi har idag och som har en historia från Vikingatiden.

 

 

 

 

Undervisningens innehåll

Vi kommer att arbeta på följande vis:

Gemensamma genomgångar och diskussioner.

Vi arbetar enskilt och i grupp, läser i böcker och svarar på tillhörande frågor.

Vi läser den skönlitterära boken Halvdan Viking av Martin Widmark och diskuterar denna.

Vi tittar på filmer

Vi spelar spel

Hur arbetsområdet bedöms:

I enskilt arbete i klassrummet

I diskussioner och redovisningar.

Skriftligt test i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: