Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi åk 7 läsår ht 18/ vt 19

Skapad 2018-11-20 20:21 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 7 Biologi

Havsörnen lever vid sjöar och hav. Den lever av fisk ,men vad lever fisken av? Varifrån får den sin energi så att den orkan simma omkring och kan föröka sig? Finns det något i vattnet som den kan leva av? Detta avsnitt handlar om hur naturen fungerar, ekologi betyder just läran om naturen och inom ekologin vill vi se hur samspelet mellan allt levande och den miljö de lever i.

Innehåll

Ord/begrepp att kunna

 • Ekosystem, ekologi, population, samhälle, djursamhälle, växtsamhälle, ekologisk nisch, ämnesomsättning, fotosyntes, förbränning, producent, konsument, näringskedja, toppkonsument, näringsväv, näringspyramid

Arbetsformer

 • Genomgångar i klassrummet
 • Laborationer
 • Arbetsuppgifter
 • Se på film (SLI)

     Material:

 • PULS biologi 3:e uppl.: 94 - 96, 110 - 118
 • ISBN inläsningstjänst:
  • Spektrum light (lättläst) ISBN: 9789127616479 kap. Ekologi 94 - 96, 110 - 118
  • Grundbok ISBN: 9121219676 kap.Ekologi s. 79 - 80, 94 - 101

 

Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

 • Ha kunskaper om begrepp, teorier och modeller inom kropp och hälsa (se "Inför provet")
 • Föra resonemang kring hur människan påverkar naturen
 • Resonera kring några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling

Inför provet:

 • Veta vad ett ekosystem är och vad det innehåller.
 • förklara varför det finns konkurrens i naturen
 • Kunna ge exempel på vad som begränsar hur stor en population kan bli
 • Förstå hur ett ekosystemet reglerar sig självt
 • Förstå vad fotosyntesen är och hur det fungerar
 • Förstå vad cellandning/förbränning är och hur det fungerar
 • Ha förståelse för energiflöde i ekosystem och vart all energi i ekosystemet ursprungligen kommer ifrån
 • Ha kännedom om olika ekologiska modeller, så som näringskedja, näringsväv samt näringspyramid.
 • Kunna beskriva kretsloppen för vatten, kol och näringsämnen 
 • Förstå sambanden i något ekosystem.

Bedömning baseras på 

 • Hur aktivt du deltar i klassrumsdiskussioner samt förmågan att förstå, förklara och använda de centrala begreppen i arbetsområdet
 • Hur väl du uppnår målen genom uppgifter och prov
 • Hur väl du resonerar och motiverar ställningstagande i fördjupningsuppgiften om människans påverkan på naturen

Tidsplan

 • Vi jobbar med ekologi mellan den 12/11 - 1/2 (v. 46 - 5)
 • Prov 5/12

Uppgifter

 • Hur populationer varierar

 • Prov: Ekologi

 • Artikel: Jätteräkor till vilket pris som helst?

 • Östersjön

 • Laboration: Plantera en växt

 • Östersjön

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  C 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  C 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Bi  C 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  C 9
 • Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Bi  C 9
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  C 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
  Bi  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  C 9

Matriser

Bi
Kunskapskrav för avsnittet ekologi åk 7

Förmågan att granska information och ta ställning i frågor som för hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

F
E
C
A
Samtala om och diskutera hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
Eleven kan inte samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då inte fakta från värderingar och formulerar ej ställningstaganden och beskriver ej några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Använda information i diskussioner och texter
Eleven kan inte använda informationen i diskussioner eller för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Förmågan att använda och förstå begrepp och modeller.

F
E
C
A
Ha kunskaper om biologiska sammanhang och använda biologiska begrepp, modeller och teorier
Eleven har ej grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang.
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Resonera om ekosystem och kretslopp
Eleven undersöker ej olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver ej identifierbara ekologiska samband och ger inga exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Resonera om hållbar utveckling
Eleven för inga resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ej på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: