Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduismen och buddismen

Skapad 2018-11-20 21:00 i Hjorthagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vad är religion? Vad är hinduism och buddism? Vad skiljer dem åt och vilka likheter finns mellan dem? Och mellan våra syskonreligioner? Vad betyder etik och innebär moral? Vad är rätt och orätt? Vi undersöker hur religionerna fungerar och hur de påverkar människors vardag.

Innehåll

Vi läser, diskuterar, tittar på filmer och svarar på frågor om religionerna.

VI funderar även om rätt och orätt, hur man är en god medmänniska och vad jämlikhet innebär. 

 

Matriser

Re
Lärandematris Religion hinduism och buddism.

------------------------>
------------------------>
------------------------>
Kunskaper
  • Re  E 6
kan ge exempel på en helig plats, ritual och levnadsregel inom vardera hinduismen och buddismen.
kan ge exempel på en helig plats, ritual och levnadsregel inom vardera hinduismen och buddismen och redogöra för minst två av dem.
kan ge exempel på en helig plats, ritual och levnadsregel inom vardera hinduismen och buddismen och och redogöra för minst tre av dem varav en mer fördjupat.
grundläggande
goda
mycket goda
Resonemang likheter och skillnader
  • Re  E 6
kan resonera om minst en likhet och en skillnad, vilka de är och varför, mellan hinduismen och buddismen.
kan resonera om minst två likheter och två skillnader, vilka de är och varför, mellan hinduismen och buddismen.
kan resonera om minst tre likheter och tre skillnader, vilka de är och varför, mellan hinduismen och buddismen.
enkla
utvecklade
välutvecklade
Enkla samband
  • Re  E 6
kan ge exempel på hur en tankegång inom någon av religionerna märks i ritualer eller levnadsregler.
kan ge exempel på hur en tankegång inom någon av religionerna märks i ritualer eller levnadsregler.
kan ge exempel på hur en tankegång i någon av religionerna märks i ritualer eller levnadsregler.
Resonemang livsfrågor
  • Re  E 6
kan ge exempel på en livsfråga och utifrån den resonera kring minst en anledning hur religionen kan ha för betydelse för en människa i den livsfrågan.
kan ge exempel på en livsfråga och utifrån den resonera kring minst två anledningar hur religionen kan ha för betydelse för en människa i den livsfrågan.
kan ge exempel på en livsfråga och utifrån den resonera kring flera anledningar vad religionen kan ha för betydelse för en människa i den livsfrågan.
enkla/till viss del
utvecklade/för
välutvecklade/breddar och fördjupar
Resonemang och reflektion om moraliska frågor
  • Re  E 6
kan utgå från en moralisk fråga, fundera på och resonera om vad som är rätt eller fel att göra, samt en för eller nackdel med den handlingen.
kan utgå från en moralisk fråga, fundera på och resonera om vad som är rätt eller fel att göra, samt minst en för- och nackdel med den handlingen.
kan utgå från en moralisk fråga, fundera på och resonera om vad som är rätt eller fel att göra, samt minst två för- och nackdelar med den handlingen.
enkla/i huvudsak
utvecklade/för framåt
välutvecklade/fördjupar och breddar
Begrepp
  • Re  E 6
förstår och använder några av begreppen som hör till arbetsområdet.
förstår och använder flera av begreppen som hör till arbetsområdet.
förstår och använder många av begreppen som hör till arbetsområdet.
i huvudsak
relativt väl
väl
Information och källor
  • Re  E 6
kan söka information om någon av religionerna med hjälp av minst en källa och kan motivera valet av källan.
kan söka information om någon av religionerna med hjälp av minst två källor och kan motivera valet av källorna.
kan söka information om någon av religionerna med hjälp av minst tre källor och kan motivera valet av källorna.
i huvudsak/enkla
relativt väl/utvecklade
väl/välutvecklade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: