Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning och läsförståelse

Skapad 2018-11-20 21:41 i Mörarps skola Helsingborg
Vi arbetar med läsning och läsförståelse.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Läsning är både ordavkodning, läsförståelse och tolkning av text. Det betyder att det inte räcker med att du kan avkoda och sätta ihop bokstäver så att de bildar ord för att det ska kallas läsning. Du måste även kunna förstå det du läser och kunna tolka texten. Med tolka menas det att du ska kunna koppla det du har läst med dina egna tankar, funderingar och erfarenheter.

Innehåll

Målet med undervisningen

Vi arbetar med att utveckla oss i läsning. Det gör vi genom att läsa böcker i grupper och enskilt. I samband med läsningen kommer du att få möjlighet att prata och skriva om det du har läst. 

Undervisningens innehåll

Vad ska du lära dig och hur?

Vi arbetar med att utveckla oss i läsning. Det gör vi genom att läsa böcker i våra läsgrupper och enskilt. I samband med läsningen kommer du att få möjlighet att prata om det du har läst samt skriva om innehållet. Vi kommer också att jobba med läsförståelse. Du kommer att få läsa kortare texter, både artiklar, faktatexter och skönlitterära berättelser och svara på frågor till texterna. Läraren kommer också att regelbundet ha högläsning från olika böcker.

Bedömning

Under arbetets gång kommer jag att bedöma din förmåga att.

 • Koppla ihop dina egna erfarenheter med den lästa texten och utifrån detta föra ett resonemang.
 • Din förmåga att kronologiskt kunna sammanfatta det du läst och att du kan kommentera det du läst.
 • Att du , genom att använda lässtrategier, kan läsa med flyt.
 • Du kommer att få visa din läsförmåga och läsförståelse genom att arbeta med frågor kopplat till text.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Läsning!

Ny nivå
 • Sv  E 6
Du kan ännu inte med flyt läsa olika sorters texter för barn och ungdomar.
Du kan med flyt läsa olika sorters texter för barn och ungdomar. Du använder lässtrategier som fungerar ganska bra.
Du kan med gott flyt läsa olika sorters texter för barn och ungdomar. Du använder lässtrategier som fungerar bra.
Du kan med mycket gott flyt läsa olika sorters texter för barn och ungdomar. Du använder lässtrategier som fungerar mycket bra.
 • Sv  E 6
Du har ännu inte någon bra läsförståelse när du läser läsa olika sorters texter för barn och ungdomar. Du kan ännu inte göra enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning.
Du har ganska bra läsförståelse när du läser läsa olika sorters texter för barn och ungdomar.. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse när du läser läsa olika sorters texter för barn och ungdomar. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser läsa olika sorters texter för barn och ungdomar. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
 • Sv  E 6
Du kan ännu inte förstå och diskutera budskapet i olika sorters texter för barn och ungdomar. Du kan ännu inte beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och kände.
Du kan förstå och diskutera budskapet i olika sorters texter för barn och ungdomar. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och kände.
Du kan förstå och diskutera budskapet i olika sorters texter för barn och ungdomar på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och kände.
Du kan förstå och diskutera budskapet i olika sorters texter för barn och ungdomar. på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och kände.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: