Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 1 Vattholmaskolan

Skapad 2018-11-20 21:42 i Vattholmaskolan Uppsala
Pedagogisk planering musik åk 1.
Grundskola 1 Musik
I ämnet musik bekantar vi oss med olika typer av musik och övar på att uttrycka oss på olika sätt genom sång och rörelse.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper

I musik ska du utveckla din förmåga att:

 • sjunga tillsammans med andra
 • uttrycka dig på olika sätt genom sång och rörelse
 • härma enklare rytmer
 • uppleva olika slags musik

Undervisning - på detta sätt kommer vi att arbeta

Du kommer att:

 • sjunga olika sånger både med och utan rörelser
 • leka lekar med ljud- och musikanknytning
 • träna rytmik genom bland annat rörelselekar
 • lyssna på och uppleva olika sorts musik
 • sjunga växelsång och unisont

Bedömning

Du kommer att bli bedömd i din förmåga att:

 • delta och sjunga tillsammans med andra
 • uttrycka dig på olika sätt genom sång och rörelse
 • härma enkla rytmer
 • uttrycka tankar och känslor till musik
 • redogöra för delar av det gemensamma kulturarvet

Du visar vad du kan under lektionsövningarna och i samtal om musiken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Musik år 1 Vattholmaskolan

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
>>>>>>>>>>
Att sjunga.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du deltar inte i gemensam sång.
Du deltar i gemensam sång.
Du härmar melodislingor som läraren förevisar.
Att spela instrument.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du har svårt att spela rytmer som läraren förevisar.
Du spelar rytmer, baserade på enkel/halv/dubbel puls, på rytminstrument.
Du sjunger samtidigt som du spelar rytmer på ett rytminstrument.
Du kan akompanjera när någon annan sjunger.
Samspel och interaktion med andra i musicerandet.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du deltar inte i gemensamt musicerande.
Du deltar i gemensamt musicerande med sång, spel och andra gestaltningsformer.
Du anpassar dig när du musicerar tillsammans med andra så att gruppens gemensamma prestation höjs.
Ett medvetet lyssnande och förtrogenhet med musik i olika miljöer.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du känner igen olika instrument när du ser dem.
Du känner igen olika instrument när du hör dem.
Att tillämpa centrala begrepp.
 • Mu  1-3
Du håller en puls till musik genom att spela, klappa eller gå.
Du växlar mellan den enkla, halva eller dubbla pulsen genom att spela, klappa eller gå till musik.
Musikens verktyg; röst och rytminstrument
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du spelar, sjunger och hör skillnad på ’starkt – svagt’, ’långsamt – snabbt’ och ’högt – lågt’.
I ditt musicerande gestaltar du och använder begreppen ’starkt – svagt’, ’långsamt – snabbt’ och ’högt – lågt’.
Gestaltning av musik
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du härmar rörelser och danssteg som din lärare förevisar.
Tillsammans med andra i en grupp, gestaltar du en sång med rörelser eller danssteg som ni har hittat på.
Vårt kulturarv
 • Mu
 • Mu  1-3
Du ska kunna sånger som hör ihop med årets högtider. Till exempel Lucia, jul och skolavsluting.
Du ska kunna sånger som hör ihop med årets högtider. Samt ett par kända svenska barnvisor och dess kompositörer.
Association
 • Mu
 • Mu  1-3
Du har svårt att uttrycka associationer till musik.
Du deltar i lyssning och efterföljande diskussioner om associationer, tankar och känslor till musik.
Du kan resonera om hur och varför musik kan påverka människor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: