Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Tala år 6

Skapad 2018-11-20 21:54 i Uggleskolan Lunds för- och grundskolor
Arbete med muntliga framträden åk 6
Grundskola 6 Svenska
Vi tränar vår muntliga förmåga, genom att uttrycka oss muntligt i olika former och sammanhang.

Innehåll

Undervisningen i svenska ska ge eleven möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

 

Undervisning

Det här kommer vi att arbeta med:

 • Bums grundbok år 6. Lyssna lyhört och tala proffsigt. Konsten att lära sig nya saker.
 • Muntliga genomgångar
 • Värderingsövningar
 • Diskussioner i grupp och i helklass
 • Muntliga framträdanden
 • Uppläsning av berättelser
 •  Aktiviteter såsom charader, med andra ord samt tips från coachen

   

Mål

Eleven skall:

 • kunna samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
 • kunna förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
 • kunna planera ett framträdande med hjälp av tankekarta och/eller stödord.
 • Kunna delta i ett samtal om bekanta ämnen. 

Bedömning

Bedömning kommer ske genom:

 • Delaktighet i diskussioner i olika konstellationer 
 • Muntliga framträdanden
 • Uppläsning av berättelser
 • Deltagande i värderingsövningar i grupp och helklass

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska Tala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtal
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet mycket väl.
Muntliga redogörelser
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: