Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

APL v. 46-51

Skapad 2018-11-21 09:15 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Handel
Bedömningar och uppgifter kopplade till din APL.

Innehåll

Under din APL får du tillfälle att prova på, öva på och bli bedömd på några områden i den här kursen, Praktisk marknadsföring 2. Du kan se dem om du klickar på "Kopplingar till läroplanen". I den APL-mapp du får under perioden finns mer information om detta och när du får APL-besök av en lärare diskuteras hur du ligger till i kursmålen och vad du kan göra för att utvecklas.

En uppgift kommer vi att fortsätta med på skolan efter din APL. Se uppgiften: "Delta vid och fotografera exponering".

 

Efter APL ska du visa att du har utvecklat:

Färdigheter i att utforma säljstödsmaterial och säljande varuexponeringar

Förmåga att arbeta ergonomiskt, säkert och miljöanpassat.

Förmåga att utvärdera ditt arbete och resultat.

Förmåga att samverka med andra och kommunicera med kunder.

 

Stort lycka till på din APL!

MVH

Johanna

Uppgifter

 • Delta vid och fotografera en exponering

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom praktisk marknadsföring. Eleven utför dem med gott resultat. Dessutom utformar eleven efter samråd med handledare säljstödsmaterial och varuexponeringar som är av god kvalitet och uppfyller estetiska krav. I arbetet använder eleven med säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
  Han  A
 • Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom praktisk marknadsföring. Eleven utför dem med tillfredsställande resultat. Dessutom utformar eleven efter samråd med handledare säljstödsmaterial och varuexponeringar som är av tillfredsställande kvalitet och uppfyller estetiska krav. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
  Han  C
 • Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare arbetsuppgifter inom praktisk marknadsföring. Eleven utför dem med tillfredsställande resultat. Dessutom utformar eleven i samråd med handledare säljstödsmaterial och varuexponeringar som är av tillfredsställande kvalitet. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
  Han  E
 • Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser. Under arbetets gång utför eleven med säkerhet grundläggande riskbedömningar och löser, efter samråd med handledare, problem som uppkommer. Vidare arbetar eleven miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven efter samråd med handledare.
  Han  A
 • Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser. Under arbetets gång utför eleven med viss säkerhet grundläggande riskbedömningar och löser, efter samråd med handledare, problem som uppkommer. Vidare arbetar eleven miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven efter samråd med handledare.
  Han  C
 • Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser. Under arbetets gång utför eleven med viss säkerhet grundläggande riskbedömningar och löser, i samråd med handledare, problem som uppkommer. Vidare arbetar eleven miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven i samråd med handledare.
  Han  E
 • När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med säkerhet på ett kundanpassat sätt och med korrekt fackspråk.
  Han  A
 • När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet på ett kundanpassat sätt och med korrekt fackspråk.
  Han  C
 • När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet på ett kundanpassat sätt.
  Han  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: