👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik HT 18 åk 2

Skapad 2018-11-21 09:52 i Tångaskolan Falkenberg
Vi kommer att arbeta med talområdet 0-100, klockan och vikt
Grundskola 2 Matematik
Syfte ur Lgr11: "Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen." "Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att formulera och lösa problem." "Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder." Vi arbetar med mattematik genom laborativt material, Ipad, samt arbeta i vår mattebok. Vi samtalar och löser matteproblem i grupp och individuellt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få arbeta med förmågan att:
Lösa matematiska problem inom talområdet 0-100, beskriva dina lösningar och strategier, beskriva talets värde i förhållande till varandra, använda huvudräkning. Vi arbetar även med klockan.

Bedömning - vad och hur

Du kommer att få beskriva dina matematiska lösningar muntligt, skriftligt och på räknespråket.
Du kommer att få visa att du automatiserat lilla plus, lilla minus och stora plus muntligt och skriftligt.
Du kommer att få berätta om talets värde i förhållande till varandra.
Du kommer att få visa att du kan klockan ( hel, halv, kvart i, kvart över).

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta praktiskt med talen upp till 100. Vi lägger tal och pratar om de olika positionernas värde.
Vi löser matteproblem enskilt och tillsammans. Vi berättar för varandra hur vi tänker och hittar olika strategier för att lösa uppgifterna. Vi ska träna på att tänka efter om svaret är rimligt.
Vi färdighetstränar i matematikboken. Vi spelar spel för att öka förståelsen för talens uppbyggnad och för att få upp hastigheten i huvudräkning.
Vi arbetar även med att lära oss klockan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3