Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi och elementarpartiklar ht18 HSM_MLT

Skapad 2018-11-21 10:17 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Om atomens inre, strålning samt Universum
Grundskola 7 – 9 Fysik
I detta avsnitt kommer vi att lära oss mer om de minsta partiklarna i universum och hur dessa kan skapa nytta för mänskligheten men att de också kan vara farliga. Vi kommer att bege oss ut på en resa i universum för att lära oss mer om olika himlakroppar och fenomen i rymden.

Innehåll

PLANERING     Fysik Astronomi och elementarpartiklar år 9 ht 2018

A. MÅL OCH BEDÖMNING

1. Övergripande mål

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna ges förutsätt­ningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

(Skolverket LGR 11)

2. Kunskapskraven

 1. Se bedömningsmatris på Unikum

B. OMRÅDESBESKRIVNING

 Centralt innehåll:

 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjuk­vård och informationsteknik.

 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.

 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.

 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa. 

Du skall kunna:

 • Kunna redogöra för olika sorters strålning och hur strålning kan påverka individen och samhället
 • Kunna diskutera olika användningsområden där strålning kan användas
 • Hur olika uppfinningar såsom ex stjärnkikaren, Hubbelteleskopet, röntgenapparaten, atombomben har påverkat oss och format vår världsbild

 • Kunna jämför den heliocentriska, geocentriska världsbilden med den som vi har idag

 • Kunna redogöra för universums uppkomst

 • Beskriva Universums uppbyggnad och de olika delar som finns ex galaxer, nebulosor, solsystem osv

Metod för att nå målen:

Vi kommer arbeta med muntliga genomgångar och diskussioner både i större och mindre grupper, se film. Du kommer genom egen forskning (internetsökande, tidningsartiklar, biblioteket och läromedel) få baskunskaper inom området. Du kommer få arbeta med teoretiska uppgifter som omfattar både naturvetenskapliga begrepp och frågeställningar i fysikboken  och som därefter diskuteras.

Film: Klartänkt 1, Vetenskaplig metod och himlakroppar: https://vimeo.com/246929573

 D. VISA LÄRANDE

 • Du skall kunna diskutera om Universum och dess tillkomst i en muntlig redovisning.

 • Du skall på ett skriftligt förhör visa dina kunskaper inom området Universum och atom- och kärnfysik.

 

 

Uppgifter

 • Astronomiuppgift

 • Astronomiuppgift

 • Astronomiuppgift

Matriser

Fy
Astronomi och elementarpartiklar år 9 ht 2015 HSM_MLT

Kunskapskrav E
Kunskapskrav C
Kunskapskrav A
Astronomi och elementarpartiklar
- kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Astronomi och elementarpartiklar
- begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: