Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymdraketer

Skapad 2018-11-21 11:39 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Raketbygge Designprocess och bygge av pappersraketer som avfyras på en ramp med hjälp av lufttryck.
Grundskola 7 – 9 Fysik Teknik
Att utforma föremål så att de fungerar bra är en kreativ verksamhet som är viktig i all teknik. Du ska designa en pappersraket som ska gå att avfyra från en ramp där vi komprimerar luft som sedan kan driva raketen. Raketen ska åka så lång som möjligt.

Innehåll

Vi ska inleda arbetet med att läsa och lära om designprocessen och produktutveckling. Du ska förstå vad en designer behöver tänka på vid formgivningen av en produkt. Du ska känna till arbetsgången vid en produktutveckling.  Vi ska göra en praktisk gruppövning så att du sedan själv kan använda dig av metoden när du ska designa och tillverka din egen pappersraket. 

Raketbygge

Arbetsgång

 • Beskriv problem och önskemål, gärna i punkter.
 • Gör en kravspecifikation, det vill säga en lista över egenskaper som raketen måste ha.
 • Tänk fritt! Skriv ner alla idéer. Komplettera med enkla skisser.
 • Välj ut några idéer som verkar lovande. Arbeta vidare med dem och undersök om de kan uppfylla kraven.
 • Ta ställning till de olika förslagen. Bestäm vilken som är mest värd att satsa på.
 • Gör uppgiften "Planering av pappersraket".
 • Gå vidare med det utvalda förslaget. Tillverka en prototyp. Testa den vid första uppskjutningstillfället och gör de ändringar om så behövs.
 • Presentera din raket och avfyra den.
 • Lämna in uppgiften "Pappersraketrapport"

 

Dokumentera under arbetets gång.

Du ska visa processen genom att föra underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan påverka din rakets prestanda. Följ arbetsgången ovan och anteckna medan du arbetar med framställandet av din pappersraket. Var noga med att spara dina anteckningar så att du kan sammanställa dem i Pappersraketrapporten som du ska lämna in på uppskjutningsdagen. Din dokumentation kommer att vara en del av bedömningen av ditt arbete. 

Centralt innehåll åk 7-9 Teknik

Ur Lgr 11

Tekniska lösningar

·         Styr och regler system i tekniska lösningar för överföring av kontroll av kraft och rörelse.

·         Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

·         Teknikarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och prövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

·         Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av pneumatik eller elektronik.

·         Enkla skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktion- och utvecklingsarbete.

Tid

Vecka 49 Matematik och NO-lektioner. 

Lektion 1-2: Designprocessen, fakta och övning med hjälp av ballongraket. 

Lektion 3: Planering- genomförande av uppgift "Planering av pappersraket".

Lektion 4-5: Raketbygge, skriva på uppgiften "Pappersraketrapport".

Lektion 6: Provskjutning av raketen, skriva på uppgiften "Pappersraketrapport".

Lektion 7: Raketbygge, göra förändringar efter provskjutningen, skriva på uppgiften "Pappersraketrapport".

Lektion 8: Presentation och uppskjutning av pappersraketen. Rapporten lämnas in.

Uppgifter

 • Planera pappersraketen

 • Planering av pappersraket

 • Pappersraketrapport

Matriser

Fy Tk
Rymdraketer

Raketbygge

E
C
A
Konstruktion
Du genomför ett enkelt teknikutvecklings- och konstruktionsarbete genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utformar en enkel raket.
Du genomför ett enkelt teknikutvecklings- och konstruktionsarbete genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utformar en utvecklad raket.
Du genomför ett enkelt teknikutvecklings- och konstruktionsarbete genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utformar en välutvecklad och genomarbetad raket.
Dokumentation
Du gör en enkel dokumentation av arbetet med skisser i din rapport där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör en utvecklad dokumentation av arbetet med skisser i din rapport där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör en välutvecklad dokumentation av arbetet med skisser i din rapport där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: