Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi o ch energikällor

Skapad 2018-11-21 12:53 i Freinetskolan Hugin Freinet
I det här arbetsområdet ska du få jobba med olika energikällor och deras betydelse för energianvändningen och påverkan på miljö och klimat.
Grundskola 5 – 6 Fysik
Kan energi ta slut? Vad innebär energiprincipen? Dessa och många andra frågor kommer vi att behandla i detta avsnitt. I det här arbetsområdet ska du få jobba med olika energikällor och deras betydelse för energianvändningen och påverkan på miljö och klimat.

Innehåll

I det här arbetsområdet ska du få jobba med energi och om olika energikällor och deras betydelse för energianvändningen och påverkan på miljö och klimat. Vi kommer att jobba med Fy/Ke boken Utkik, samtala och diskutera.  

Mål

När du arbetat med detta moment ska du kunna:

 • ge exempel på vad energi är
 • förstå vad energiprincipen är
 • sambandet mellan isolering och energianvändningen
 • ge exempel på energikällor
 • veta skillnaden på förnybar och icke förnybar energi
 • samtal om och diskutera fördelar och nackdelar med olika energikällor
 • diskutera de olika energikällornas påverkan på miljö och klimat

Arbetssätt 

Du kommer att ha genomgångar om och läsa på själv om ämnet. Du ska ta till dig informationen så att du kan samtala och diskutera om de olika energikällorna och den information du använt på ett sätt som utvecklar och för samtalet framåt. 

Bedömning 

Jag kommer att bedöma:

 • dina kunskaper om olika energikällor
 • ditt deltagande i diskussioner, hur du ställer frågor och för samtalet vidare
 • dina kunskaper om hur de olika energikällorna påverkar miljö och klimat

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6

Matriser

Fy
Energi och energikällor

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Kunskaper om energi och energikällor samt använda begrepp. Vad är energi? Energiprincipen Olika energikällor
Du har ännu inte visat att du har grundläggande kunskaper
Du har viss kunskap om energi och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av viktiga begrepp
Du har goda kunskaper om energi och visar det genom att ge exempel och förklara hur saker hänger ihop med relativt god användning av viktiga begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om energi och visar det genom att ge exempel och förklara hur saker hänger ihop med god användning av viktiga begrepp.
Se samband
Du har ännu inte visat att du kan ge exempel och beskriva energikällor, energianvändning och isolering.
Du kan ge exempel och beskriva energikällor, energianvändning och isolering. Det gör du genom att beskriva på ett ganska bra sätt hur det hänger ihop med energins flöde och att energi är oförstörbart.
Du kan ge exempel och förklara hur energikällor, energianvändning och isolering hänger ihop. Det gör du genom att förklara på ett utvecklat sätt hur det hänger ihop med energins flöde och att energi är oförstörbart.
Du kan ge exempel och förklara hur energikällor, energianvändning och isolering hänger ihop. Det gör du genom att förklara på ett välutvecklat sätt hur det hänger ihop med energins flöde och att energi är oförstörbart.
Motivera
Motiver sitt ställningstagande
Du har ännu inte visat att du kan ta ställning genom att välja en energikälla
Motiverar sitt ställningstagande utifrån en aspekt (tex miljö), genom att: - uppge en fördel med energikällan och - uppge en nackdel med någon av de andra eller - visar på att fördelarna överväger nackdelarna med den valda energikällan
Motiverar sitt ställningstagande utifrån minst två olika aspekter genom att: - jämföra två energikällor med varandra och - uppge för- och nackdelar med sin energikälla
Motiverar sitt ställningstagande utifrån minst två olika aspekter genom att: - jämföra alla energikällor med varandra och - uppge för- och nackdelar med minst tre energikällor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: