Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1700-talets revolutioner - ett tema i historia namngiven

Skapad 2018-11-21 13:05 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola F
Under 1700-talet växte nya idéer fram inom vetenskapen, religionen och politiken. Detta ledde till att många kom att kritisera makthavare och orättvisor i samhället. Under 1700-talet startade flera revolutioner. Det innebär en snabb och genomgripande förändring av samhället, där protester och våld används.

Innehåll

 

Undervisning

  • Du ska läsa anvisade sidor och göra tillhörande uppgifter
  • Genomgångar om den amerikanska revolutionen
  • Genomgångar om den franska revolutionen
  • Tidlinjer över viktiga händelser

Tillämpning

  • Inlämningsuppgift (brev) om amerikanska revolutionen
  • Prov om franska revolutionen

Du ska kunna följande:

berättar vilka aktörerna var i de båda revolutionerna

beskriver orsakerna till att revolutionerna började

nämner några centrala händelser som skedd

berättar följderna efter revolutionerna

använda historiskt källmaterial

resonera om hur 1700-talets revolutioner påverkar oss idag

Matriser

1700-talets revolutioner - ett tema i historia namngiven

Rubrik 1

E
C
A
Ha kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter
Grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter.
Goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter.
Mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter.
Resonera kring historiska händelser och samhällsförändringar
Enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Undersöka utvecklingslinjer och beskriva samband mellan olika tidsperioder
Beskriver enkla samband mellan olika tidsperioder.
Beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Använda historiskt källmaterial och kritiskt granska dem
Dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: