Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återvinning

Skapad 2018-11-21 13:28 i Öjersjö Brunn Partille
Grundsärskola 4 – 6 Verklighetsuppfattning Vardagsaktiviteter
Det bär viktigt att som människa på vår planet, känna till vikten av att återvinna vårt skräp och att minska nedskräpningen av Jorden. Temat är mycket praktiskt lagt och är dessutom vardagsanknutet både hemma och i skolan. Alla kan hjälpa till!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Återvinning och hur den fungerar.
  VAA  4-6
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras och kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  4-6
 • Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, blankt och mjukt.
  VEU  4-6
 • Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem.
  VEU  4-6
 • Hur människans olika val och handlingar kan påverka naturen och miljön, till exempel källsortering och val av färdmedel.
  VEU  4-6
 • Risker i närmiljön, till exempel kemikalier.
  VEU  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar vid återvinning och källsortering och i kommunikation om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
  VAA   9
 • Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor som har betydelse för eleven.
  VAA   9
 • Eleven återvinner och källsorterar och kommunicerar om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
  VAA   9
 • Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.
  VEU   9
 • Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
  VEU   9
 • Utifrån att eleven urskiljer och reagerar på olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven delta i att göra val.
  VEU   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
  VEU   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om hur olika val och handlingar påverkar naturen och om hur risker i närmiljön kan undvikas.
  VEU   9
 • Eleven beskriver och sorterar också konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
  VEU   9
 • Utifrån att eleven urskiljer och beskriver olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven gör egna val.
  VEU   9
 • Dessutom kommunicerar eleven om hur olika val och handlingar påverkar naturen och förutsättningarna för en hållbar utveckling och ger exempel på hur risker i närmiljön kan undvikas.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: