Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tabeller och diagram

Skapad 2018-11-21 13:32 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 4 Matematik
I det här arbetsområdet får du lära dig hur man läser av en tabell, men du ska också kunna göra en egen tabell. Det här kapitlet fokuserar på stapeldiagram. Du kommer också få göra en undersökning och med hjälp av en avprickningstabell skapa ett stapeldiagram.

Innehåll

Efter avslutat område ska du kunna

 • hämta fakta ur tabeller
 • ordna fakta i en tabell
 • läsa av och förstå stapeldiagram
 • göra en avprickningstabell
 • rita stapeldiagram

Begrepp (matteord) som vi jobbar med i detta kapitel:

 • tabell
 • avprickningstabell
 • diagram
 • stapeldiagram

Så här ska vi arbeta:

 • Introduktion av mål och begrepp (matteord)
 • Genomgångar, enskilt arbete samt diskussioner
 • Arbete i matematikboken och med arbetsblad
 • Arbete med konkret material och spela matematikspel
 • Arbete digitalt, ex Bingel, NOMP eller liknande

Så här kommer jag bedöma dina kunskaper:

 • Ditt deltagande vid gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Ditt enskilda skriftliga arbete
 • Dina diskussioner med mig
 • Ditt arbete tillsammans med kamraterna
 • Ett skriftligt prov/diagnos i slutet av arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Tabeller och diagram

Du behöver träna mer på att visa:
Du har visat tillräckligt med kunskaper
Du har visat god kvalité i dina kunskaper
Förmåga att hämta fakta ur tabeller
Förmåga att ordna fakta i en tabell
Förmåga att läsa av och förstå stapeldiagram
Förmåga att göra en avprickningstabell
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: