👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GPP Helhet/allsidighet Blåklockan

Skapad 2018-11-21 14:09 i Klackerups förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
Mall för GPP - vardaglig situation på Klackerups förskola, Halmstad

Innehåll

Syfte

  • Vi vill visa på att vi är olika kulturellt och att vi tänker olika samt att det är en tillgång med mångfald.

Läroplansmål i fokus

  • Utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga.

 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

 

  • mål: 2.2 Tillägna sig och nyansera innebörden i begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå omvärlden.

strategier: Vi använder oss av begreppslistor och tar med begreppen under hela dagen i olika sammanhang. Vi fokuserar på några begrepp i taget under veckan.

 

  • mål 2.2 Utveckla sin identitet och känna trygghet i den

strategier: Vi lägger stor vikt vid att barnen ska ha en god relation till sitt eget namn, de gör en namnbricka när de börjar och får även göra en känslorulle. Vi pratar mycket om känslor och läser kompisböckerna.  Vi jobbar mycket med kroppsuppfattning, både planerat och i vardagssituationer. Massage hjälper till att få relation till våran rygg. 

 

  • mål 2.2 Utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga.

strategier: Hjälp mig att hjälpa mig själv tänker vi på i mötet med barnen. Vi har en struktur som barnen kan följa och arbetar i både stora och små grupper. I de små grupperna är det lättare att alla barnen får komma till tals.

 

  • mål 2.2  Känna delaktighet i sin egen kultur och utveckla känsla och respekt för andra kulturer.

 strategier: Vi sjunger god morgon sången på olika språk och utifrån den utvecklas samtal om olika kulturer.

Vi sjunger goder morgon på olika språk i vårt Lucia firande.

 I kungaskogaskogen möter vi djur som kommer från olika kulturer och får diskutera olika etiska dilemman. Vi samtalar om att vi kommer från olika platser och länder , har olika dialekter och ser olika ut.

 

 

  • mål

strategier:

 

 

Så här dokumenterar vi/det här vill vi följa upp

Vi sätter upp god morgon på olika språk på väggen.

Kungaskogssagan kan man följa på väggen och samtala om vad som hänt.

Vi gör kompishänder och sätter upp i hallen.