Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Få, grunssärsk. ht 2018 Geografens test. Norden

Skapad 2018-11-21 14:17 i Fågelskolans Särskola Lunds för- och grundskolor
Norden
Grundsärskola 6 – 9 Samhällsorienterande ämnen Vardagsaktiviteter
Geografens testamente Norden

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Utveckla kunskaperna om Sverige och Norden  samt träna sin förmåga att använda geografiska begrepp.

Bedömning - vad och hur

Din förmåga att undersöka omvärlden genom att vara delaktig i diskussioner kring kartor, människors och djurs natur.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att se filmer, bearbeta information med tankekartor, göra faktatexter enskilt och tillsammans om länder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Sverige och världen, platser som har betydelse för eleven.
  VAA  1-9
 • Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar och kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Namn och läge på platser i närmiljön. Storleksrelationer och väderstreck.
  SO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven miljöer i närområdet och på hemorten samt platser som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.
  VAA   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: