Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

La Familia

Skapad 2018-11-21 14:34 i Enskede skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Vi ska under följande veckor jobba med ett projekt som heter ”La Familia”. Projektet går ut på att ni ska föreställa en familj i ett spansktalande land. Ni ska bland annat göra pass, skriva information om er själva och landet samt göra en docka som föreställer er rollfigur.

Innehåll

Du ska:

 • träna spansk grammatik
 • lära dig att beskriva en person (tredje person singular)
 •           lära dig fakta om ett land där de pratar spanska
 • i grupp göra ett häfte om ert land
 • redovisa om ditt land och om din karaktär för klassen

 

 

Vi kommer att studera hur:

 • presentationer, berättelser och beskrivningar används i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga företeelser, som exempelvis stavning och grammatiska strukturer förtydligar och berikar kommunikationen.

 

Arbetsgång:

1.      Ge varandra olika roller utifrån en familj ifrån landet ni har fått. En kan till exempel vara son, en annan mamma och en tredje morfar osv. Berätta:

·         Hur de ser ut och hur gamla är de?

·         Färg på ögon, hår, cm osv.

·         Vad jobbar de med samt gillar?

2.      Gör ett pass (pasaporte) med foto (riktigt eller ritat). El pasaporte ska innehålla:

·         Nacionalidad (nationalitet)

·         Color de ojos (ögonfärg)

·         Color de pelo (hårfärg)

·         Ciudad de nacimiento (födelsestad)

·         Año de nacimiento (födelseår)

·         Altura y peso (längd och vikt)

3.      Klipp ut och gör dockor som ska representera personerna och deras personlighet.

4.      Gör ett arbete om landet ni är ifrån. Landet ska ritas upp på en affisch där fakta om landet också finns med. Exempelvis invånarantal, valuta, grannländer, städer, berg - det vill säga allmän information om landet och dess kultur (till exempel dansar man tango i Argentina och i Spanien sover man siesta).

5.    Redovisa för klassen (berätta om er docka och om landet)

 

Hur ska du visa dina kunskaper?
Bedömning utgår ifrån dina muntliga prestationer genom att tyngdpunkten läggs på hur du:

 • formulerar dig och kommunicerar i tal och skrift
  • du kommer att muntligt berätta om din docka och om ditt land
  • du kommer skriftligt att skiva om din docka och om ditt land. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  C 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: