Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i svenska, Förskoleklass.

Skapad 2018-11-21 14:42 i Misterhults Skola Grundskolor
Grundskola F Svenska
"Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som senare kommer att ställas i den aktuella obligatoriska skolformen" (Lgr 11).

Innehåll

 

Syfte

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur som andra typer av texter och händelser. Dessutom ska undervisningen i de vardagliga aktiviteterna på olika sätt skapa möjligheter för elever med annat modersmål än svenska att använda både svenska och sitt modersmål. På så sätt ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften.

 
Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.
Språk och kommunikation

 

Arbetssätt

  • Vi har "språklek" varje dag utifrån ett arbetsmaterial som heter Bornholmsmodellen för att öka barnens språkliga medvetenhet.
  • Vi bekantar oss med alfabetet och tränar finmotoriken genom att måla, klippa och pussla ihop en bokstav/vecka. Barnen får även träna sig i att skriva bokstaven.
  • Med hjälp av lera formar vi bokstäverna.
  • Vi spelar spel, gör språkliga övningar på Chrome books, tittar på film, läser och samtalar kring innehållet/budskapet i olika texter. 
  • Vi lär oss enkla, vardagsnära ordbilder för att förenkla kommande läsinlärning.
  • Vi är med i läsprojektet "Lässurr" för att stimulera språkutvecklingen, fantasin och läshunger.
 

Bedömning

Hur aktiv du är och hur långt du har kommit i din språkutveckling.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: