Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi "Upptäck Sverige" åk 4

Skapad 2018-11-21 15:22 i Hälsingbergsskolan Falun
Grundskola 4 Geografi
Det här arbetsområdet i geografi handlar om Sverige. Det är ett stort land med mycket spännande att uppleva. I arbetsområdet ska vi "resa" genom landet och besöka några olika livsmiljöer. Många ställen vi besöker känner du säkert redan igen, men andra har du kanske aldrig varit på tidigare. Följ med och upptäck Sverige!

Innehåll

Arbetsområdet:

I arbetsområdet kommer du få lära dig mer om:

 • Sveriges olika livsmiljöer (naturtyper). Mänsklig aktivitet och näringar vid fjäll, kust, odlad mark, stadsmiljö, skog, sjö och älv.
 • Vart bor de flesta människorna och varför just där?
 • Kartors uppbyggnad med färger och symboler.
 • Sveriges naturresurser och tillgångar
 • Viktiga geografiska ord och begrepp
 • Processer i naturlandskapet (inlandsisen, erosion och klimatförändring)
 • Hur naturlandskapet har förändrats genom tiden.

Du kommer under arbetsområdet träna dig i följande förmågor

 • Reflektera och värdera: Tänka kring vad du läst och välja vad som är viktigt.
 • Hantera information: Välja ut fakta, skapa texter och berätta.
 • Kommunicera: Berätta, lyssna, skriva och rita. Använda geografiska ord och begrepp.
 • Analysera: Jämföra olika delar av Sverige med hjälp av dina nya kunskaper.

Arbetssätt:

 • Vi kommer att titta på film (bl.a. Geografens testamente "Den stora Sverigeresan").
 • Vi kommer läsa faktatexter samt träna oss i att använda och förstå geografiska ord och begrepp. 
 • Vi kommer studera kartor och förstå kartans uppbyggnad.
 • Vi kommer ha gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Du kommer att få arbeta både självständigt och i par eller grupp med att skriva och redovisa fakta du sökt reda på.

Bedömning

 • Ditt deltagande i diskussioner
 • Eget landskapsarbete
 • Skriftliga diagnoser, läxförhör
 • Skriftligt prov

Jag kommer bedöma dig utifrån matrisen Geografi "Upptäck Sverige" åk 4

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi "Upptäck Sverige" åk 4

Når ännu ej målen
Når målen
Når målen med marginal
Kartkunskap
Du ska kunna läsa av en karta med hjälp av symboler, färger och väderstreck.
Du ska kunna söka geografisk kunskap med hjälp av en kartbok.
Natur- och kulturlandskap
Kunna beskriva vad som menas med ett naturlandskap och ett kulturlandskap.
Namngeografi
Känna till hur Sverige delas in landsdelar, landskap och våra viktigaste orter, berg, hav och vatten
Miljö
Utvecklar kunskaper om de naturgivna processer som på såväl kort som lång sikt formar och förändrar naturlandskapet, ser människans påverkan på dessa processer och värdera dess konsekvenser.
Naturtillgångar
Utvecklar förmågan att reflektera kring och ta medveten ställning till olika alternativ för resursanvändning utifrån ett ekologiskt tänkande.
Levnadsvillkor
Vidgar sina kunskaper om människans olika ekonomiska, tekniska, politiska och kulturella aktiviteter och hur de länkar samman platser och regioner samt reflekterar över följderna av sådana samband.
Kunna söka, värdera och använda fakta från olika källor

Svenska

Når ännu ej målen
Når målen
Når målen med marginal
Skriva
Du kan ta till dig innehållet i en faktatext och sortera ut vad som är viktigt, för att skriva din egen text.
Läsa
Du kan läsa en sakprosatext genom att använda för texten lämpliga lässtrategier, som du kan göra en kronologiska sammanfattningar av.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: