Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft, vatten och vår miljö HT18/VT19 - 6A

Skapad 2018-11-21 15:24 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 6 Fysik Biologi Kemi
Vi kommer att lära oss vatten och dess egenskaper. Vi undersöker luftens gaser. Vi tar reda på mer om fotosyntesen och växthuseffekten. Vi övar på att planera och göra laborationer och skriva laborationsrapporter.

Innehåll

Centrala begrepp

 • Vattnets kretslopp
 • Vattnets egenskaper - ytspänning, kapillärkraft, densitet
 • Vattenrening
 • Luftens gaser
 • Fotosyntesen
 • Växthuseffekten

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna

Biologi/Kemi

 • Använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor
 • Beskriva, förklara och använda de centrala begreppen, modellerna och teorierna
 • Genomföra och planera undersökningar 
 • Skriva laborationsrapporter och då kunna formulera hypotes, resultat och slutsats

Planering

Vecka 48 - Vatten
Vecka 49 - Vatten
Vecka 50 - Luft
Vecka 51/2 - Luft
Vecka 3 - Fotosyntes och växthuseffekten
Vecka 4 - Repetition och skriftligt prov

Uppgifter

 • Laboration - vatten

 • Laboration - luft

 • Skriftligt prov på avsnittet luft, vatten och vår miljö

Matriser

Fy Bi Ke
Luft, vatten och vår miljö

Nivå 1
Nivå 2
Du kan
Nivå 3
Du kan
Ny nivå
Du kan
Använda kunskaper i biologi/kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor
Du har inte nått kunskapskravet
samtala och diskutera frågor som rör miljö
samtala och diskutera frågor som rör miljö, du kan föra diskussioner och samtal framåt
samtala och diskutera frågor som rör miljö, du kan föra diskussioner och samtal framåt och fördjupa eller bredda dem.
Göra systematiska undersökningar i biologi/kemi
Du har inte nått kunskapskravet
genomföra en undersökning från början till slut med hjälp ut av läraren eller en detaljerad instruktion
genomföra en undersökning från början till slut med viss hjälp av lärare, instruktioner eller kamrater
själv eller som en aktiv del i en grupp kunna genomföra en undersökning från början till slut
Du har inte nått kunskapskravet
skriva enkla laborationsrapporter med vardagligt språk
skriva laborationsrapporter där du blandar naturvetenskapliga och vardagliga begrepp
skriva utvecklade laborationsrapporter med naturvetenskapliga begrepp och modeller. Rapporterna innehåller även möjliga felkällor och hur dessa kan minskas.
Du har inte nått kunskapskravet
formulera enkla hypoteser och dra enkla slutsatser samt börja ge ett förslag på hur en undersökning kan förbättras
formulera hypoteser som bygger på egna eller andras erfarenheter och dra slutsatser som till största del bygger på naturvetenskap samt ge förslag på hur undersökningar kan förbättras
formulera hypoteser och dra slutsatser som bygger på naturvetenskap samt ge förslag på hur undersökningar kan förbättras och ge exempel på nya frågeställningar som kan undersökas
Du har inte nått kunskapskravet
i undersökningar använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
i undersökningar använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt
i undersökningar kunna använda utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt
Använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska och kemiska samband
Du har inte nått kunskapskravet
beskriva olika begrepp och modeller som arbetsområdet innehåller. Beskriva innebär att du med vardagligt språk berättar kortfattat om vad begreppen/modellerna innebär
förklara olika begrepp och modeller som arbetsområdet innehåller. Förklara innebär att du kan mer om begreppen/modellerna och hur de förhåller sig till varandra. Du kan t.ex. rita förklarande bilder som visar att du förstått.
använda olika begrepp och modeller som arbetsområdet innehåller. Använda innebär att du kan begreppen/modellerna så pass bra att du kan svara på alla möjliga frågor som du inte mött tidigare men som rör arbetsområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: