👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematiska enheter

Skapad 2018-11-21 16:11 i Hamburgsundskolan Tanum
Enheter i längd, volym och massa. Problemlösning
Grundskola 3 Matematik
Vi ska jobba med enheterna som man använder när man mäter längd.

Innehåll

Mål

Vi ska lära oss att omvandla mil till km, km till m, m till dm, cm och mm och åt det motsatta hållet.

 

Undervisning

Vi har gemensamma genomgångar och arbetar tillsammans på tavlan.

Vi arbetar med uppgifter individuellt.

Vi arbetar med uppgifter tillsammans, t.ex. två och två.

Vi lär oss av varandra genom att eleverna visar sina lösningar på tavlan.

VI färdighetstränar på iPad.

 

Utvärdering

Under arbetets gång. Vad är lätt/svårt? Behöver vi arbeta mer/repetera något?

Bedömning av elevens presentationer av sina lösningar.

Diagnos.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3