👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik - Ackord och rytmer

Skapad 2018-11-21 16:17 i Östermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Luciasång årkurs 5
Grundskola 4 – 6 Musik
Instrumentspel. Ackord och rytmer.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi lär oss att spela ackord på Gitarr. Vi ska lära oss spela de fyra mest använda ackordföljden inom popmusik.
 
Vi ska lära oss spela ackorden G - D - Em - C

Vi lär oss att spela två olika trumrytmer på trummor. Vi lär oss grundbeat i 4/4 och 6/8 delar.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att träna rytmerna med händerna och foten varje vecka. När vi kan rytmerna testar vi att spela rytmerna på trummor.
Vi tränar på 4/4 dels takten och 6/8 dels takten. Detta gör vi genom inlärningssätten auditiv (vi lyssnar och härmar), visuellt (vi tittar och härmar) och kinestetiskt (vi gör med händer och fötter och känner hur det känns). Vi räknar varje slag och gör rätt rymt på rätt slag.

Vi kommer att träna på ackorden på gitarr. Vi börjar med ett ackord i taget.
Vi lär oss hur man läser av ackord på ett notblad och kan spela en låt från början till slut.
Vi kommer att träna på rytmik och tajming. Detta gör vi genom att räkna takten och byta ackord på rätt ställe.

Vad ska du lära dig?

Kan ackompanjera på ett ackordinstrument.

 

 

Jag kan byta mellan två ackord och spela halva låten där jag ibland tappar tajming och rytm.

Jag kan byta mellan tre ackord och spela halva låten där jag tappar sällan tajming och rytm.

Jag kan byta mellan tre ackord och spela en hel låt från början till slut med flyt.

Ackord på instrument

Några ackord

Några ackord med flyt

Ackord med flyt

 

Spela på ett slagverksinstrument med rätt rytm och tajming.

 

 

Jag kan spela en 4/4dels trum-komp eller 6/8dels trum-komp men tappar rytmen och tajmingen ibland.

 

Jag kan spela en 4/4dels- och 6/8dels trum-komp och tappar sällan rytmen och tajmingen.

Jag kan spela en 4/4dels- och 6/8dels trumkomp med flyt rytmen och tajmingen och räkna in till en låt i rätt taktart.

Spela trummor

Delar av

Övervägande delar av

Med säkerhet


Hur ska du visa att du lärt dig?

Delta aktivt på lektionerna. Uppvisa vad du lärt sig under ett spelprov. Detta lär vi oss i åk 4, åk 5 och åk 6.

 

Uppgifter

 • PROV musik, till måndag v. 42

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
  Mu  C 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
  Mu  C 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
  Mu  C 6
 • Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
  Mu  A 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
  Mu  A 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6