Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom åk1

Skapad 2018-11-21 22:46 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Barnen får lära sig om advent och Jesu födelse.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Du får lära dig om varför vi fira advent och om Jesus födelse

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

 • Utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.
 • Kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

Undervisningens innehåll: Vad?

Undervisningens innehåll: Hur?

 • Gemensamma genomgångar om advent och Jesu födelse.
 • Barnen får lyssna på valda berättelser ur Barnens bibel, se på filmer och studera karta.
 • Barnen får samtala, fundera och fråga kring ämnet.
 • Vi besöker N. Nöbbelövs kyrka och får där se och delta i ett julspel om Josef, Maria och Jesu födelse som spelas av präst och övrig personal i kyrkan.
 • Barnen skriver gemensamma faktatexter och gestaltar även händelserna genom olika bilder.

 

Kunskapskrav (för år 3)

Bedömning

 • Sker kontinuerligt under lektioner som t.ex. vid samtal och genomgångar.
 • Genom skriftligt läxförhör.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  Re   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: