Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sista bildarbetet

Skapad 2018-11-22 06:24 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
Grundskola 9 Bild
En presentation av dina arbeten under högstadiet blir ditt sista alster. Du skapar det i lämpligt format och lämnar in här och i classroom.

Innehåll

 

 

 

Uppgifter

  • Material till sista arbetet

Matriser

Bl
SISTA BILDARBETET

F
E
C
A
2 - Tekniker
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett…
arbetet ej inlämnat
i huvudsak fungerande sätt och prövar då…
relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då…
väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt…
3 - Komposition, färg och form
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett…
arbetet ej inlämnat
i huvudsak fungerande...
relativt väl fungerande...
väl fungerande...
4 - Idéutveckling
Eleven kan i det bildskapande arbetet…
Utan engagemang
bidra till att utveckla...
utveckla delvis egna…
utveckla egna…
5 - Formulera handlingsalternativ
Under arbetsprocessen…
Arbetet är inte inlämnat i tid
bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som…
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning…
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som…
6 - Presentation
Eleven kan presentera sina bilder med…
Saknas
viss…
relativt god…
god…
7 - Ge omdömen utifrån uttryck, innehåll, funktion och kvalitet
Eleven kan ge…
ingen egen text
enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla…
utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa…
välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa...
8 - Bildtolkning
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då…
Ingen egen tolkning
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl…
välutvecklade och väl…
9 - Bildanalys utifrån begreppen uttryck, innehåll och funktion
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett…
Inga begrepp ej heller någon beskrivning
enkelt sätt med viss…
utvecklat sätt med relativt god…
välutvecklat sätt med god…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: