Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i rymden

Skapad 2018-11-22 08:08 i Glömstaskolan Huddinge
Grundskola 4 – 6 NO (år 1-3)
Syfte (Varför ska vi lära oss det här? Vilka är de stora frågorna? Mycket av det vi upplever varje dag som dag och natt, tiden, årstider beror på jordens rörelse i rymden. Självklarheter till synes men hur förklarar vi det? Syfte att  använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Innehåll

När är du klar ska du …..

  • Kunna förklara hur vår planet och månen rör sig
  • Kunna förklara vad dag, natt, år och årstider betyder
  • Känna till människans upptäckter i rymden och användning av satelliter och deras betydelse

 

 

Hur ska vi lära oss detta...

Gleerups Fysik och Kemi 4-6, Året runt i rymden

Söka egna källor genom ett urval av källor

Skriva en fakta text där du väljer ut några specifika begrepp som du skall förklara

Uppföljning och diskussion kring faktatexten.

Vi kommer att titta på videoklipp, läsa och göra praktiska övningar.

 

 

 

 

Lärardel - kopplingar till läroplanen

  • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.

 

  • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.

 

  • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Matriser

NO
Året runt i rymden

E
C
A
Aspekt 1
resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Elever beskriver och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Elever förklarar och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Elever förklarar och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Ny aspekt
Att genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: