👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckans tecken

Skapad 2018-11-22 08:33 i Partille Gymnasiesärskola Partille
Gymnasiesärskola Språk och kommunikation, SPR
Varje vecka arbetar vi med fyra nya tecken. De valda tecknen har med varandra att göra för att eleverna skall få ett sammanhang. Det kan till exempel handla om tecken kring födelsedag (ballong, paket, tårta, sjunga) eller tecken kring höst (löv, regn, stövlar, moln).

Innehåll

Varje vecka fokuserar vi lite extra på fyra tecken. Tecknen väljs efter elevens intresse men även efter vad som är aktuellt just nu såsom till exempel aktuell årstid eller högtid. 

Undervisning:

Vi tränar på tecknen i olika situationer och i olika sammanhang. Vi använder oss av förberett material men för även in tecknen  i vardagliga situationer. 

Vi tränar på veckans tecken under samlingen. 

 

Bedömning:

Vi bedömer din förmåga att lära dig nya tecken genom att fota och filma undervisningen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 1) Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.
  SPR
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg.
  SPR  -
 • Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, till exempel för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.
  SPR  -
 • Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.
  SPR  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kommunicerar och samspelar i välkända sammanhang och miljöer. I kommunikationen deltar eleven i att använda ord, begrepp eller alternativa uttryckssätt på ett i sammanhanget relevant sätt.
  SPR  E
 • Eleven kommunicerar och samspelar i bekanta sammanhang och miljöer. I kommunikationen använder eleven ord, begrepp eller alternativa uttryckssätt på ett i sammanhanget relevant sätt. Eleven läser och skriver elevnära ord.
  SPR  C