Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Höstens djur

Skapad 2018-11-22 08:35 i Upptäckarna ULNA Förskolor
Förskola
Höstens skogsäventyr för hela förskolan. Med fokus på djur under hösten.

Innehåll

Syfte

Syftet är att barnen ska få upptäcka djur, växter och vad som händer med dessa vartefter årstiderna växlar.  

MÅL


att väcka barnens intresse för naturkunskap både i teori och praktik.
att barnen ska ha r
espekt för allt levande och värna om sin närmiljö

 

Våra metoder

Arbetssätten ska präglas av barnens intresse, nyfikenhet och upptäckarglädje. 

Genom att gå till skogen varje vecka till samma plats skapa trygghet hos barnen.

Genom observation ta reda på vilket djur/växt är barnen intresserade av just nu.  


Material och metoder från friluftsskolor:  

 

kontinuerlig reflektion tillsammans med barnen och pedagoger efter varje avslutad aktivitet.  

 

DOKUMENTATION

Dokumentation i text och bild på varje barns lärlogg samt uppvisning i hallen.

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Utvärdering sker fortlöpande vid varje lärtillfälle, barnen får vara med och diskutera likväl som analysera sitt egna lärande.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: