Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Optik och Akustik

Skapad 2018-11-22 08:47 i Laröds skola Helsingborg
Fysik
Grundskola 7 – 9 Fysik
Ser du mig, hör du mig? Med hjälp av läran om ljuset och ljudet kommer vi att förklara när/vad kan vi se/höra och när/vad som vi inte kan se/höra.

Innehåll

    Vilket ljus vi inte kan se?       

            Bildresultat för ljud som vi inte kan höra                  Syfte


Utveckla elevernas kunskaper om fysikaliska sammanhang

Utveckla nyfikenhet och intresse för att undersöka omvärlden

Ge möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser

Det centrala innehållet

Eleverna kommer att bekanta sig hur kunskaper i optik kan hjälpa oss människor att förbättra synen med hjälp av linser i glasögon, kikare, mikroskop och teleskop.

Eleverna kommer att studera hur ljus uppfattas av ögat och diskutera ögats funktion.

Eleverna kommer att utveckla kunskaper om begreppet färg i fysikalisk mening vilket innebär en relation mellan tillgänligt ljus samt föremålets absorbtion och reflektion av ljuset.

Eleverna kommer att studera hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat, vilket öppnar diskussioner om till exempel ljudvolymer när man lyssnar på musik. Genom det här innehållet kan eleverna utveckla förståelse för hur ljud kan uppstå genom vibrationer, fortplantas via olika material och nå örat där det ger upphov till motsvarande vibrationer i inneörat som sedan registreras av hjärnan.

Eleverna kommer att studera hur ljud kan registreras på olika sätt samt hur ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.

Eleverna kommer att studera ljudets egenskaper såsom ljudstyrka och tonhöjd samt hur de förhåller sig till de mer vardagliga begrepp volym, diskant och bas.

Eleverna kommer att diskutera människans ljudupplevelser av ljud ( när det handlar om människans ljudupplevelser är decibelskalan användbar för att mäta t-ex upplevelsen av buller).

Eleverna kommer att få möjlighet att diskutera om ljudets utbredning och reflektion och hur dessa fenomen kan utnyttjas i musikinstrument, ultraljudundersökningar eller för att dämpa eller förstärka ljud.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Optik

Rubrik 1

Optik
E
C
A
An­vända beg­repp, teo­rier och model­ler
Optik
Ele­ven: - Har grund­läg­gande kuns­kaper - För enkla reso­ne­mang
Ele­ven: - Har goda kuns­kaper - För ut­veck­lade reso­ne­mang
Eleven: - Har myck­et goda kuns­kaper - För väl­ut­veck­lade reso­ne­mang
Granska, kommuniceraoch ta ställning
Skrivuppgift Optik
Eleven: Tar ställning med enkel motivering För enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans Skapar enkel redovisning med viss anpassning till syfte och målgrupp
Eleven: Tar ställning med utvecklad motivering För utvecklade och relativt väl underbyggda resone-mang om informationens och källornas trovärdighet och relevans Skapar utvecklad redo-visning med relativt god anpassning till syfte och målgrupp
Eleven: Tar ställning med välutveck-lad motivering För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans Skapar välutvecklad redovisning med god anpassning till syfte och målgrupp

Fy
Akustik

Rubrik 1

Akustik
E
C
A
An­vända beg­repp, teo­rier och model­ler
Akustik
Ele­ven: - Har grund­läg­gande kuns­kaper - För enkla reso­ne­mang
Ele­ven: - Har goda kuns­kaper - För ut­veck­lade reso­ne­mang
Eleven: - Har myck­et goda kuns­kaper - För väl­ut­veck­lade reso­ne­mang
Granska, kommuniceraoch ta ställning
Skrivuppgift Akustik
Eleven: Tar ställning med enkel motivering Skapar enkel redovisning med viss anpassning till syfte och målgrupp
Eleven: Tar ställning med utvecklad motivering Skapar utvecklad redo-visning med relativt god anpassning till syfte och målgrupp
Eleven: Tar ställning med välutveck-lad motivering Skapar välutvecklad redovisning med god anpassning till syfte och målgrupp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: