Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRISPASS: Besöka varandras bostäder/trafiksäkerhet

Skapad 2018-11-22 09:18 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Arbetsområde om trafiksäkerhet.
Grundskola 2 Samhällskunskap
Hur ser trafikmiljön ut vid era bostäder och tillväg till skolan? Vad behöver jag veta för att känna mig trygg i trafiken? Vad behöver jag för att skydda mig i trafiken?

Innehåll

Syfte för arbetsområdet:

Barns trafiksäkerhet är vuxnas ansvar. Det är de vuxnas uppgift att se till att barnens omgivning är så säker som möjligt.

Lära sig mer om säkerhet i närmiljön och påväg till skolan.

Lära sig mer om de vanligaste trafikmärkena.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer.

Undervisningens innehåll: Vad?

Närmiljön, trafikmärken/vägskyltar, trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Undervisningens innehåll: Hur?

Eleverna kommer att lära sig om trafiksäkerhet genom diskussioner, eget arbete och bildstöd. Vi kommer därefter besöka varandras bostäder. På vägen till varandras bostäder kommer vi träffa på de olika vägskyltarna (trafikmärkena) och även prata om olika trafiksituationer som kan uppkomma till och från skolan.

Kunskapskrav (för år 3)

Bedömning

Vi arbetar mot ovanstående kunskapskrav under arbetsområdet. Dessa bedömningar syftar till att eleven ska utveckla sina kunskaper om trafiksäkerhet.

Du ska:

 • känna till några av våra vanliga trafikmärken.
 • veta hur en reflex fungerar och fördelarna med att använda en.
 • veta vilken sida av vägen man går eller cyklar på.
 • veta hur man säkert tar sig över ett övergångställe, att man tittar vänster, höger och vänster.

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Sh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  Sh   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: