Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Decimaltal

Skapad 2018-11-22 10:19 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola 5 Matematik
Under veckorna 18 - 20 kommer du att räkna med decimaltal. När behöver du kunna räkna med tal i decimalform? Varför är det viktigt att kunna räkna med tal i decimalform?

Innehåll

Syfte: 

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att gära beräkningar och lösa rutinuppgifter

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

 

Arbetssätt:

Du kommer att få ta del av gemensamma genomgångar, räkna olika uppgifter både enskilt och i par. Du kommer att öva på rutinupgifter i boken  och på datorn.

 

Kunskapskrav - du ska kunna

avrunda decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmaste heltal

* addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal

* avgöra om dina uträknigar är rimliga

* avrunda summan på ett kvitto till närmaste hela kronor

* lösa problemuppgifter 

 

Viktiga begrepp att kunna:

avrunda, decimaler, decimaltecken, heltal, tiondel, hundradel, term, summa, addition, differens, subtraktion,

faktor, produkt, multiplikation, täljare, nämnare, kvot, division, addera, subtrahera, multiplicera, dividera

 

Bedömning

Du kommer att få visa vad du har lärt dig på olika inlämningsuppgifter och muntliga uppgifter samt under lektonstid.

Matriser

Ma
Matematik - Decimaltal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Metod för addition och subtraktion med tal i decimalform.
Jag kan addera och subtrahera med enkla tal i decimalform (utan minnessiffror/utan växling).
Jag kan addera och subtrahera med tal i decimalform och räknar oftast rätt. Ibland räknar jag fel, framförallt subtraktion med växling.
Jag kan addera och subtrahera med tal i decimalform och jag räknar alltid rätt.
Begrepp
Jag kan några av begreppen, kan förklara och förstå.
Jag kan nästan alla begrepp och jag kan förklara och förstå. Jag använder mig till viss del av begreppen när jag pratar matematik.
Jag kan förklara och förstå alla begrepp. Jag använder mig av begreppen när jag pratar matematik.
Storleksordna tal i decimalform
Jag kan storleksordna tal i decimalform när det endast är tiondelar.
Jag kan oftast storleksordna tal i decimalform men ibland blir det inte helt rätt. Lite svårt när det är tiondelar och hundradelar.
Jag kan storleksordna tal i decimalform med tiondelar och hundradelar.
Problemlösning
Jag kan med hjälp förstå och lösa några problemuppgifter.
Jag kan förstå och lösa de flesta problemuppgifterna. Ibland behöver jag lite hjälp med att förstå.
Jag kan förstå och lösa problemuppgifterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: