Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1800-talets Sverige

Skapad 2018-11-22 11:57 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 6 Svenska Historia
I 1800talets Sverige tar många nya idéer fart både i politiken och hur man kunde förändra andra delar i samhället. Sveriges befolkning ökar och fler och fler bosätter sig i städerna som växer mer och mer. Vi får fler industrier som tillverkar nya saker.

Innehåll

Konkretiserade mål

Målet med det här avsnittet är att du ska kunna:

 • beskriva kriget mot Ryssland och konsekvenserna för Sverige av freden 1809.
 • förklara hur Karl XIV Johan blev kung i Sverige.
 • förklara varför Sveriges befolkning ökade kraftigt i början av 1800-talet.
 • beskriva skillnader och likheter mellan att växa upp i staden och på landet.
 • ge exempel på industrier och vad de tillverkade.
 • ge exempel på hur det kunde vara att vara barn på 1800-talet, och förklara gärna varför det var på ett visst sätt.

Arbetssätt

Under arbetet kommer vi att:

 • ha lärarledda genomgångar
 • arbeta med texter i böcker och på nätet
 • se på filmer
 • reflektera både muntligt och skriftligt

Bedömning

Du visar dina kunskaper och förmågor genom att delta i diskussioner och reflektera enskilt och i grupp.

Du visar dina kunskaper och förmågor i en prövande uppgift och i "Tummen upp".

Du visar dina kunskaper och förmågor i skriftliga uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: