Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sokratiskt samtal

Skapad 2018-11-22 12:38 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola 4 Svenska som andraspråk
I det sokratiska samtalet får du utveckla din förmåga till att formulera och uttrycka dina tankar, reflektera, ställa frågor och utveckla dina idéer i samtal med andra.

Innehåll

Innehåll

Du kommer att få samtala i grupp kring ett givet ämne som du och dina kamrater får ta del av innan samtalet påbörjas. 

Det här ska du som elev lära dig:

 • underbygga och förklara egna idéer och tankar
 • analysera värderingar genom kritiskt tänkande
 • socialt samarbete
 • utvärdera din insats

Så här kommer vi att arbeta:

Du kommer att introduceras och förberedas i ett ämne via bild/text/musik/film inför ett sokratiskt samtal med dina klasskompisar. Målet för samtalsgruppen är att våga delta, ställa frågor och kunna omvärdera sina tankar.

Bedömning:

 • din förmåga att delta i samtal
 • din förmåga att uttrycka egna tankar och åsikter

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: