Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En el restaurante åk 8

Skapad 2018-11-22 12:49 i Stenungskolan Stenungsund
Du lär dig vad olika livsmedel och maträtter heter på spanska och du lär dig beställa på restaurang.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Hur beställer man mat på spanska? Vad står det i menyn och hur ber man om notan? I detta arbetsområde kommer vi arbeta med ord, fraser, dialoger och texter.

Innehåll

Planeringens koppling till läroplanen

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

 

Du kommer att få undervisning om... (Vad?)

 • ord och uttryck
 • grammatiska strukturer
 • uttal och intonation

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

  • I helklass är det genomgångar av ord och fraser för att beställa på restaurang och övningar till detta.
  • Ni spelar in en kort film som utspelar sig på restaurang och i samband med den skriver ni en dialog.

Bedömning

Jag bedömer er förmåga att kommunicera muntligt, samt er läsförståelse i form av ett test.

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt:

 • Test - se planering i classroom
 • Skriftlig dialog
 • Spela upp dialog i film

 

Följande kommer att bedömas:

Se matris!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Ämnesmatris - Moderna språk 6-9, Lgr11

E
C
A
Oförberett prov: läsa samt skrivdel: Ditt ordförråd gällande mat och förmåga att skriva en fungerande restaurangdialog
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du förstår det viktigaste av innehållet i tydligt enkelt språk i form av meny och fraser på restaurang. Du kan grundläggande ord för maträtter och livsmedel. Du kan skriva en enkel men fungerande dialog som utspelar sig på restaurang i ett spansktalande land.
Du förstår det mesta av innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt enkel språk i form av en meny och fraser på restaurang. Du kan ett flertal maträtter och livsmedel. Du kan grundläggande ord och fraser för att klara dig på restaurang i ett spansktalande land och skriver med viss variation i språket.
Du förstår helheten och uppfattar viktiga detaljer i tydligt enkelt språk i form av en meny och fraser på restaurang. Du kan de flesta vanliga maträtter och livsmedel. Du kan uttrycka dig varierat och omfångsrikt med ord och fraser på restaurang i ett spansktalande land.
Interaktion/Produktion - Tala
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
I muntlig redovisning och i dialoger formulerar du dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig redovisning och i dialoger formulerar du dig enkelt och ganska tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig redovisning formulerar du dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar. Du anpassar också ditt språk så att det passar till situationen och mottagaren.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: