Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demenskurs

Skapad 2018-11-22 13:39 i Vuxenutbildningen Tierp
Gymnasieskola Gerontologi och geriatrik
Att vårda människor med demenssjukdom är bland det svåraste arbete som finns. Vad/hur gör man när personen inte vill duscha, äta eller sova utan bara blir arg, går därifrån eller inte förstår vad du säger. Här får du kunskaper som du kommer ha nytta av i ditt arbete med demenssjuka människor.

Innehåll

 

Planering (kan komma att ändras under kursens gång).

Jag kommer att utgå från Sanomas bok ”Vård och omsorg vid demenssjukdom” författare Margareta Skog. Läs gärna kapitlet innan vi börjar med det, det underlättar förståelsen och ni är förberedda med frågor på det ni vill veta mer om eller inte förstår. Under kursens gång ska en webbutbildning göras: Demensens ABC.

Är ni borta vid ett tillfälle finns det skriftlig inlämning att göra istället denna kommer jag att lämna ut på Unikum, och ni ansvarar för att lämna in snabbast möjligt via min mejl.

Vecka           Tisdagar  9:00 – 12:00                                                             

3

Kap 1

Läxa + inlämning 1 delas ut.

4

Kap 1

Gå igenom läxfrågor. Vad händer i hjärnan, utredning, läkemedel

5

Kap 2

PP 2, läxa, minnestest?

6

Film “En sång för Martin”

OBS: Sal 1177. Inlämning 1 in 7/2

7

Prov

Kap 1+2

8

 

“Martin” inlämning 24/2

9

Kap 3

 

10

Kap 3

 

11

Kap 4

 

12

Studiebesök, 10:00

Flemminggatan 19 Gävle

13

Kap 4

Inlämning levnadsberättelse28/3. 

14 - 17

APL

 

18

Kap 5

PP 5 Grupparbeten 3*3 (9 områden 3-4 pers)

19

Kap 5

Redovisningar ca ½ tim. varje grupp. Film eller spela upp i varje avsnitt.

20

Prov

 Kap. 3–5

21

Besök av anhörigcentrum

Inte spikat än.

22

Film

”Still Alice”

Uppgifter

  • Inlämning 1

Matriser

Ger
Vård och omsorg vid demenssjukdom

E
C
A
1
Kunskaper om det normala åldrandet hos kvinnor och män och om den åldrande människans behov samt om samhällets attityder till åldrandet
Eleven beskriver översiktligt det normala åldrandet och de behov som uppkommer i samband med åldrandet samt ger exempel på attityder i samhället som påverkar upplevelsen av åldrandet.
Eleven beskriver utförligt det normala åldrandet och de behov som uppkommer i samband med åldrandet samt ger några exempel på attityder i samhället som påverkar upplevelsen av åldrandet.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat det normala åldrandet och de behov som uppkommer i samband med åldrandet samt ger flera exempel på attityder i samhället som påverkar upplevelsen av åldrandet.
2
Kunskaper om demenssjukdom och läkemedelsanvändning hos äldre och personer med demenssjukdom
Eleven redogör översiktligt för några vanliga demenssjukdomar och deras behandling samt ger exempel på läkemedelsanvändning vid demenssjukdomar. Dessutom beskriver eleven översiktligt vård i livets slutskede.
Eleven redogör utförligt för några vanliga demenssjukdomar och deras behandling samt ger några exempel på läkemedelsanvändning vid demenssjukdomar. Dessutom beskriver eleven utförligt vård i livets slutskede.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för flera demenssjukdomar och deras behandling samt ger flera exempel på läkemedelsanvändning vid demenssjuk. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat vård i livets slutskede.
3
Förmåga att utföra vård och omsorgsarbeten, prevention, behandling och rehabilitering samt funktionsbevarande omsorg fr personer med demenssjukdom (APL)
Eleven redogör översiktligt för och utför i samråd med handledare förebyggande arbete för en patientsäker miljö samt rehabilitering och funktionsbevarande omsorg. Elevens arbete är av tillfredsställande kvalitet.Dessutom utvärderar eleven med enkla omdömen den egna arbetsinsatsen.
Eleven redogör utförligt för och utför efter samråd med handledare förebyggande arbete för en patientsäker miljö samt rehabilitering och funktionsbevarande omsorg. Elevens arbete är av god kvalitet.Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen den egna arbetsinsatsen
Eleven redogör utförligt och nyanserat för och utför efter samråd med handledare förebyggande arbete för en patientsäker miljö samt rehabilitering och funktionsbevarande omsorg. Elevens arbete är av god kvalitet och eleven anpassar vid behov sitt arbete till ändrade förutsättningar. Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen den egna arbetsinsatsen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
4
Kunskaper om äldres och demenssjukas levnadsförhållanden och behov. Förmåga att uppfatta, bedöma och åtgärda brister i dessa levnadsförhållanden samt stödja individen för en ökad livskvalitet
Eleven beskriver översiktligt faktorer i den dementa personens vardag som kan bidra till hans eller hennes livskvalitet, värdighet och delaktighet samt ger exempel på åtgärder för ökad livskvalitet.
Eleven beskriver utförligt faktorer i den dementa personens vardag som kan bidra till hans eller hennes livskvalitet, värdighet och delaktighet samt ger några exempel på åtgärder för ökad livskvalitet.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat faktorer i den dementa personens vardag som kan bidra till hans eller hennes livskvalitet, värdighet och delaktighet samt ger flera exempel på åtgärder för ökad livskvalitet.
Ny aspekt
5. Kunskaper om kostens och måltidssituationens betydelse och om vikten av fysisk aktivitet vid åldrande och demenssjukdom samt förmåga att omsätta kunskaperna i praktik
Eleven beskriver översiktligt kostens och den fysiska aktivitetens betydelse för rehabilitering och livskvalitet.
Eleven beskriver utförligt kostens och den fysiska aktivitetens betydelse för rehabilitering och livskvalitet
Eleven beskriver utförligt och nyanserat kostens och den fysiska aktivitetens betydelse för rehabilitering och livskvalitet
Ny aspekt
6 & 7 Eleven visar förmåga att kommunicera med människor med demenssjukdom samt att använda språket som ett pedagogiskt redskap. Eleven visar förmåga att på ett pedagogiskt, etiskt och empatiskt bemötande och förhållningssätt vid samarbete med vårdtagare och närstående
Eleven kommunicerar och samarbetar med viss säkerhet med andra på ett empatiskt, pedagogiskt och etiskt sätt.
Eleven kommunicerar och samarbetar med viss säkerhet med andra på ett empatiskt, pedagogiskt och etiskt sätt.
Eleven kommunicerar och samarbetar med säkerhet med andra på ett empatiskt, pedagogiskt och etiskt sätt.
8
Kunskaper om frivilligorganisationernas arbete och om lagar och andra bestämmelser inom vård och omsorg
Eleven beskriver översiktligt frivilligorganisationernas arbete och ger exempel på deras betydelse för den demenssjuke samt för närstående
Eleven beskriver utförligt frivilligorganisationernas arbete och ger exempel på deras betydelse för den demenssjuke samt för närstående
Eleven beskriver utförligt och nyanserat frivilligorganisationernas arbete och ger exempel på deras betydelse för den demenssjuke samt för närstående
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: