Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometriska former i förskoleklass HT 18

Skapad 2018-11-22 13:58 i Oxledsskolan Partille
Grundskola F Matematik
Tema - former. Vi arbetar med geometriska former under två veckor.

Innehåll

 • Tiggy testar former (Ur.se) som introduktion.
 • Stenciler där barnen får leta/måla former.
 • Leta former i tidningar och klippa ut.
 • Använda logiskablock. Barnen får arbeta i grupper och sortera och skapa figurer/skulpturer. 
 • Gå formpromenad och ta kort.
 • Leta former i klassrummet.
 • Sjunger formsånger.
 • Geobrädor att bygga former med.
 • Spela memory.
 • Klippa och klistra formraket.
 • Göra former med kroppen.
 • Känna efter gömda former, gissa och visa.
 • Formbingo.
 • Lycko 1, 2 om former.
 • Stafett med former.
 • Förklara former för varandra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: