Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Material och dess användningsområden

Skapad 2018-11-22 15:23 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Nu ska du få lära dig mer om olika material, dess egenskaper och vad vi har använt dem till nu och förr.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vi ska jobba med:

- materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

- människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. 
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar och olika typer av källor.

Bedömning

Eleverna kommer bedömas på om de kan:
- beskriva vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
- beskriva olika materials egenskaper
- redogöra för olika materials användningsområden 


Undervisning och arbetssätt

Eleverna kommer att få ta del av olika faktatexter och filmer. De kommer få arbeta i par/grupp med att skriva egna faktatexter och utföra olika experiment. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: