👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi år 7

Skapad 2018-11-22 15:50 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Klimat- och vegetationszoner, kartan och världen.
Grundskola 7 – 9 Geografi
År 7 betonas: - Jordens klimatzoner och samspelet mellan människan och natur - Klimatförändringar och olika förklaringar till dessa - Hur jordens befolkning är fördelad och orsaker till "migration" samt "urbanisering" (alltså varför folk flyttar och flyr och varför man flyttar från landsbygden till städerna) - Inre och yttre processer på Jorden, t.ex. vulkanism, jordbävningar och vittring - geografiska analyser med hjälp av kartor - utvidgad kartkunskap om världsdelarna,t.ex. berg, länder, städer, sjöar, hav, floder, hav och havsströmmar - begrepp som berör geografiämnet, t.ex rutnät, meridianer, latitud och longitud, ekvatorn, vändkretsar m.m. Undervisningen baseras på genomgångar av begrepp, kartor, geografibok i handen och på datorn, diskussioner, träning i kartkunskap på Seterra.se samt papperskartor. Prov i månadsskiftet jan/feb.

Innehåll

 

Målet med arbetsområdet är att du 

 • tränar och utvecklar dina kunskaper om klimat, vegetation och namngeografi.
 • tränar och utvecklar din förmåga att resonera om skillnader i klimat och vegetation.
 • tränar och utvecklar din förmåga att resonera om människors förutsättningar i olika delar av världen.

 

Arbetssätt och redovisning

 • lärarledda genomgångar
 • läsning av bok och diskussioner
 • test om klimat och vegetation
 • uppgift i par om klimat och vegetation
 • kartan och karttest

 

Se matris nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Geografi

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Fakta och resonemang
Förmågan att redogöra för fakta, och föra resonemang om orsaker och konsekvenser
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen
Begrepp
Förmågan att använda och förstå geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Namngeografi
Kunskaper om namngeografi, lägen och storleksrelationer
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.