Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturkunskap - stjärnan

Skapad 2018-11-22 16:34 i Leklandia Heby
Förskola
Pedagogisk planering naturkunskap

Innehåll

Läroplansmål:

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Förbättringsåtgärder 2018/2019.

Bakgrund: 

(Var är vi? Här skriver ni bakgrunden till varför ni valt dessa läroplansmål ) 

Vi har sett att barnen visat intresse för djur, kottar och andra saker man hittar i naturen. 

Förväntat resultat:

(Vart ska vi? Här skriver ni ert förväntade resultat - hur ser det ut när ni är framme?)

Vi vill att barnen ska få förståelse för växter och djur samt kunna se årstidsväxlingar i naturen t.ex. vilka djur som finns på vintern i skogen.

Utbildning - Undervisning:

(Hur gör vi? Här skriver ni hur ni ska jobba med valda läroplansmål - ex barns visade intresse, observationer, valt tema, uppgifter, aktiviteter m.m.) 

Vi kommer gå till skogen samt till olika lekplatser. 

Vi kommer plocka med oss naturmaterial hem till förskolan. 

Vi kommer att utforska de olika årstiderna på olika sätt.

Vi kommer att läsa flanosaga om skogens djur.

Vi kommer att dramatisera med handdockor.

Vi kommer att lyssna på olika ljud i naturen och sedan samtala om dessa.

 

Uppgifter

 • Vecka 48 Skogen

 • Vecka 49 Lekplatsen

 • Vecka 13 2019

 • Vecka 15 2019

 • Vecka 17

 • Vecka 19 2019

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: