Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pick A Colour Åk 1

Skapad 2018-11-22 17:22 i Gröndalsskolan Stockholm Grundskolor
Läsårsplanering för engelska i årskurs 1 som utgår från programserien Pick a colour från www.urskola.se.
Grundskola 1 Engelska
Ett temaområde som utgår från serien Pick A Colour från UR Skola som syftar till att hjälpa eleverna att bygga upp ett ordförråd, att lära sig enkla fraser och våga kommunicera med sina klasskamrater.

Innehåll

Tidsperiod

 •  Läsår 18/19

Förmågor

Övergripande förmågor är:

 • Du tränar din metakognitionsförmåga genom att reflektera över vad du har lärt dig och hur du har lärt dig.  
 • Du tränar din kommunikationsförmåga genom att samarbeta med klasskamrater, öva dialoger och fraser på engelska samt genom att skriva engelska. 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Du ska lära dig att säga och förstå några:

 • hälsningsfraser
 • familjeord
 • kroppsdelar
 • frukter och grönsaker
 • klädesplagg
 • siffrorna 0-10
 • färger

             

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Du visar att du har nått lärandemålen genom att:

 • delta aktivt i genomgångar.
 • delta aktivt i gemensamma övningar.
 • delta aktivt i lekar, sånger och ramsor.
 • delta i samtal i mindre grupper och par.
 • svara på enkla frågor.
 • peka på rätt färg, föremål, djur, klädesplagg eller annat när du hör det på engelska.
 • följa enkla uppmaningar, exempelvis sit down.

     

Hur kan vi arbeta för att komma dit? Innehåll (Planering)

 • Titta på programserien Pick a colour.
 • Använda enkla ord och fraser i dialog med varandra.
 • Öva ord med  hjälp av bilder och saker.
 • Sjunga sånger och lära oss enkla ramsor.
 • Lyssna på det engelska språket, via lärare, musik och film.
 • Leka lekar och spela spel.

Innehåll 

 • Avsnitt 1: My name
 • Avsnitt 2: Family
 • Avsnitt 3: Body
 • Avsnitt 4: Food
 • Avsnitt 5: Clothes
 • Avsnitt 6: What I like
 • Avsnitt 7: Animals
 • Avsnitt 8: School
 • Avsnitt 9: Move around
 • Avsnitt 10: The week

Flea and Bug!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6

Matriser

En
Engelska läsår 18/19

ENGELSKA HT-18

Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Lyssna
 • En
Förstår ibland när någon hälsar. Förstår enstaka enkla instruktioner t ex från lärare.
Förstår när någon hälsar. Förstår flera enkla instruktioner.
Förstår när någon mycket enkelt berättar om sig själv och sin familj.
Tala
 • En
Kan till viss del sjunga med i några sånger. Kan till viss del säga hur gammal jag är.
Kan sjunga med i några sånger och börjar kunna flera ord. Kan säga hur gammal jag är.
Kan säga namn på enstaka saker som kläder, mat, familj.
Samtala
 • En
Kan till viss del hälsa på någon och säga hejdå. Kan till viss del säga varsågod och tack.
Kan hälsa på någon och säga hejdå. Kan säga varsågod och tack.
Börjar fråga vad någon heter och svarar på enkla frågor som någon ställer till mig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: